Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Affärsplan - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Affärsplan Det här är en gratis mall för att upprätta en affärsplan för ditt företag eller ditt projekt. En affärsplan är en ettårsplanering för de aktiviteter och åtgärder som skall vidtas i företaget utifrån de långsiktiga målsättningarna samt den långsiktiga strategin i företaget.

En affärsplan upprättas en gång per år och innehåller en företagsbeskrivning, situationsanalys, långsiktiga målsättningar, långsiktig strategi och konkreta aktiviteter eller åtgärder som skall genomföras under året. Den långsiktiga strategin bryts ned i konkreta aktiviteter som skall genomföras under det kommande året av de personer som tilldelats detta ansvar. Affärsplanen är den övergripande planeringen för ett företag och innehåller ett flertal planer vilka utgörs av en marknadsplan, en operationsplan, en organisationsplan och en finansiell plan. Fler planer kan naturligtvis inbegripas utefter behov, exempelvis personalplan, produktplan och utvecklingsplan.

En affärsplan är viktig för att arbeta målinriktat i företaget och för att kunna styra och följa upp chefer och andra ansvariga personer i företaget. En affärsplan är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen och är ett av de viktigare styrinstrumenten i företaget. En affärsplan mynnar ut i budgeterar med finansiella och icke finansiella mått som har fått målvärden utefter vad aktiviteterna som skall genomföras väntas ge för konsekvenser. De vanligaste budgetarna är resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget vilka innehåller finansiella mått.

En affärsplan är även viktig i nystartade företag eller nya projekt när man söker finansiering från långivare eller aktieägare. Affärsplanen visar vilka ambitioner och mål som finns i företaget och vilka åtgärder som skall vidtas för att uppnå målsättningarna och genomföra strategierna. Resultatbudgeten visar vidare vilka prestationer som väntas framåt i tiden och likviditetsbudgeten visar vilket finansieringsbehov som finns. Affärsplanen är viktig för att långivare och aktieägare skall kunna bedöma risken i företaget eller projektet samt de möjligheter som finns.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 9 355
Ladda hem affärsplan »
Etiketter för denna mall: » aktivitetsplan » budgetering » ekonomistyrning » marknadsföring » organisation » personal » planering » prognos » styrning » tidplan » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 257)
Arvskifte (82 171)
Testamente (46 678)
Bouppteckning (32 372)
Samboavtal (30 491)
Äktenskapsförord (20 216)
Anställningsavtal (18 904)
juridiskadokument.nu