Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Budgetering | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med budgetering. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Affärsplan

Det här är en gratis mall för att upprätta en affärsplan för ditt företag eller ditt projekt. En affärsplan är en ettårsplanering för de aktiviteter och åtgärder som skall vidtas i företaget utifrån de långsiktiga målsättningarna samt den långsiktiga strategin i företaget.

Balanserat styrkort (BSC)

Balanserat styrkort är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett balanserat styrkort i er verksamhet med fyra perspektiv och 10 mått per perspektiv. Den här mallen kan användas för ett verksamhetsår med mättidpunkter per månad.

Balansräkning

Balansräkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning över ditt företags ställning vid en specifik tidpunkt.

Budget

Budget är en gratis mall för att upprätta resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget för din verksamhet. Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en fullständig budget för er verksamhet.

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning och trendjustering är en gratis mall för att göra en prognos genom att exponentiellt utjämna den tidigare försäljningen och göra en trendjustering.

Försäljningsprognos med glidande medelvärde

Försäljningsprognos med viktat glidande medelvärde är en gratis mall för att göra en prognos med hjälp av ett 3 månaders viktat glidande medelvärde på de tre föregående månadernas försäljningsvärde.

Försäljningsprognos med säsongsjusterad tidserieanalys

Försäljningsprognos med säsongsjusterad tidsserieanalys är en gratis mall för att göra en prognos genom att utföra en regressionsanalys på den oberoende variabeln tid och den beroende variabeln försäljning och justera för säsongsvängningar.

Hushållsbudget eller hembudget

Hushållsbudget är en gratis mall för att upprätta en hembudget för inkomster och utgifter i ett hushåll månad för månad under ett år. I den här mallen kan ni ange er budget för inkomster och utgifter månad för månad samt det verkliga utfallet när månaden är slut och därefter göra en avvikelseanalys.

Investeringskalkyl för marknadsföring

Investeringskalkyl för marknadsföringsinvestering är en gratis mall för att skapa en kalkyl för en investering i marknadsföring, exempelvis en marknadsföringskampanj, annonsering eller annan reklam.

Marknadsplan

Det här är en gratis mall för att upprätta en marknadsplan för ditt företags marknadsföring. En marknadsplan är en planering för vilka aktiviteter och åtgärder som skall genomföras i företaget under det kommande året utifrån de långsiktiga marknadsföringsmålen och den långsiktiga marknadsföringsstrategin.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu