Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Investeringskalkyl för marknadsföring - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Investeringskalkyl för marknadsföring Investeringskalkyl för marknadsföringsinvestering är en gratis mall för att skapa en kalkyl för en investering i marknadsföring, exempelvis en marknadsföringskampanj, annonsering eller annan reklam.

En investering i marknadsföring är precis som vilken annan investering som helst. Hur avkastningen på en marknadsföringsinvestering sker beror hur produkterna i ditt företag säljs. Om ert företag säljer abonnemang kommer en investering i marknadsföring ge vinst i flera perioder framåt i tiden medan avkastningen sker direkt om ert företag säljer produkter utan något löpande abonnemangsavtal. Om ditt företag säljer abonnemang finns det en risk att underskatta den avkastning som en investering i marknadsföring ger.

Den här mallen använder nuvärdemetoden för att beräkna nettonuvärdet av en investering i marknadsföring. Indata för investeringskalkylen är startavgiften, den löpande abonnemangsavgiften, rörelsemarginalen exklusive marknadsföringskostnader, antalet kunder som kampanjen beräknas ge och genomsnittlig abonnemangstid för de kunder som väljer att acceptera ert erbjudande.

Marknadsföringssatsningar såsom investering i annonsering ger oftast en kortsiktig effekt när det gäller antal nya kunder men kan ge en långsiktig effekt om kunderna stannar kvar länge och är lojala mot företaget. Förutom att bedöma huruvida en marknadsföringsinvestering är lönsam eller ej så kan ni använda den här investeringskalkylen för att avgöra vad som krävs när det gäller antal nya kunder eller genomsnittlig abonnemangstid för att investeringen skall bli lönsam. För att få lönsamhet i investeringen kanske ni även kan justera era priser eller förhandla ned kostnaden för investeringen. Det blir lättare att förhandla med en leverantör av marknadsföring om man kan visa på kvantifierbar data.

I mallen investeringskalkyl för marknadsföringsinvestering antas reala betalningsströmmar före skatt. När man uppskattar framtida inbetalningar och utbetalningar skall därför ingen hänsyn till kompensation för inflation tas och inte heller skall något avdrag för skatt göras. Då betalningsströmmarna är reala och före skatt är avkastningskravet justerat för både inflation och skatt så att kalkylräntan utgör ett realt avkastningskrav före skatt.

Kalkylräntan beräknas som ett vägt genomsnitt av avkastningskrav från aktieägare och genomsnittlig ränta från långivare, WACC. Vägningen mellan kapital från aktieägare och långivare görs utifrån hur investeringen skall finansieras.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en investeringskalkyl för en investering i en marknadsföringskampanj, i annonsering eller i annan reklam.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 4 847
Ladda hem investeringskalkyl för marknadsföring »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » budgetering » ekonomistyrning » excel » kalkyl » räkna » simulering » styrning

Utvalda mallar

Gåvobrev (95 297)
Arvskifte (75 551)
Testamente (41 718)
Bouppteckning (28 091)
Samboavtal (24 301)
Äktenskapsförord (16 477)
Anställningsavtal (15 796)
juridiskadokument.nu