Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Äktenskapsförord - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Äktenskapsförord Äktenskapsförord är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan makar i ett äktenskap. Med ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller en make skall vara enskild egendom och inte utgöra giftorättsgods.

Det är alltid det senast registrerade äktenskapsförordet som gäller mellan makarna. Om makarna i ett äktenskapsförord bestämt att alla egendom skall vara enskild egendom kan de med ett nytt äktenskapsförord bestämma att all egendom skall vara giftorättsgods.

Regler om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken. Enskild egendom är egendom som enbart anses tillhöra den som äger egendomen och enskild egendom fördelas därför inte lika mellan makar vid skilsmässa eller dödsfall. Giftorättsgods är egendom som anses tillhöra båda makarna tillsammans oberoende av vem som äger denna egendom och giftorättsgods fördelas lika mellan makarna vid skilsmässa eller dödsfall.

Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Äktenskapsförord skall registreras hos tingsrätten. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till tingsrätten inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller det först från och med den dag då det ges in till domstolen.

Om ni inte tycker att vår mall är tillräckligt bra så kan ni istället köpa » ett garanterat juridiskt korrekt äktenskapsförord på juridiskadokument.nu. Mallarna på juridiskadokument.nu är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå.

Uppdaterad: 2023-09-27 | Skapad av Mallar.biz | 20 883
Ladda hem äktenskapsförord »
Etiketter för denna mall: » arv » avtal » kontrakt » skilsmässa » tvist » word » äktenskap

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 872)
Arvskifte (83 676)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 683)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu