Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Företag

Här hittar du mallar som underlättar din vardag som företagare. I ett företag förekommer många administrativa uppgifter vilka är ganska lika mellan olika företag. Ett företags administrativa uppgifter underlättas och snabbas upp om man använder standardiserade mallar eller administrativa program. Här hittar du mallar till ditt företag som är gratis.

Aktiebolag

Här hittar du mallar som är specifika för aktiebolag. Bildandet av och förvaltningen av ett aktiebolag måste skötas och dokumenteras enligt bestämmelser i aktiebolagslagen. Med hjälp av mallar för aktiebolag kan du snabbt och korrekt efterfölja de krav som ställs på aktiebolag från aktieägare, andra intressenter och myndigheter.

Läs mer »

Avtal

Här hittar du mallar för avtal. I ett företag ingås många avtal av olika slag och det kan vara bra att använda en mall att utgå ifrån när man skapar skriftliga avtal. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga men muntliga avtal saknar bevisförmåga vid tvister om det inte finns trovärdiga vittnen till muntliga avtal. Använd mallar för avtal och skapa skriftliga avtal för att säkra bevis.

Läs mer »

Bokföring & redovisning

Här hittar du mallar för bokföring och redovisning. Mallar för bokföring och redovisning används för att underlätta den löpande bokföringen och rapporteringen till ägare och övriga intressenter.

Läs mer »

Brev skatteverket

Här hittar du mallar för brev till skatteverket. Alla människor gör fel ibland och så är även fallet med redovisning och betalning av skatter och avgifter. Ibland upptäcker du felet före skatteverket och behöver upplysa skatteverket om att du har gjort fel. I andra fall upptäcker skatteverket att du har gjort fel och du behöver därför kanske förklara felet, göra invändningar eller överklaga beslut från skatteverket.

Läs mer »

Ekonomisk förening

Här hittar du gratis mallar till din ekonomiska förening. En ekonomisk förening är en sammanslutning av medlemmar med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar i en ekonomisk förening.

Läs mer »

Fakturering

Här hittar du mallar för fakturering. Mallar för fakturering är användbara för att skapa faktureringsunderlag och för att skapa fakturor till kunder.

Läs mer »

Indrivning av fordringar

Här hittar du mallar för indrivning av fordringar. Allt som oftast händer det nog att några av dina kunder inte betalar trots påminnelser. Använd mallar för att professionell driva in fordringar och öka chanserna att få betalt.

Läs mer »

Journaler

Här hittar du mallar för journaler. Journaler är sammanställningar över likartade affärshändelser under en månad som kan bokföras med endast en verifikation. Använd mallar för journaler för att göra bokföringen snabbare och mindre arbetskrävande.

Läs mer »

Personaladministration

Här hittar du mallar för er personaladministration. Om ditt företag har anställd personal ställs det krav på en god personaladministration av dina anställda, fackföreningar och myndigheter. Ta hjälp av personalmallar för att underlätta din administration av personal.

Läs mer »

Planering & budget

Här hittar du mallar för planering och budget. Planering och budget innebär att i förväg bestämma hur mycket resurser som skall användas, hur resurser skall fördelas och när i tiden resurser skall anskaffas och användas. Använd mallar för planering och budgetering för att bättre planera och budgetera i ditt företag.

Läs mer »
Första || Nästa
juridiskadokument.nu