Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Testamente - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Testamente Testamente är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett skriftligt dokument om hur arvet skall fördelas för en person som är singel, sambo eller gift. Ett testamente är en skriftlig handling som beskriver hur testatorns arv skall fördelas.

Ett testamente kan upprättas av den som har fyllt arton eller den som har fyllt sexton och varit eller är gift. Ett testamente kan inte innehålla testamentstagare som inte blivit födda innan testatorns död.

Ett testamente skall upprättas skriftligen och skrivas under av testatorn, underskrift skall ske i närvaro av två vittnen som skall bestyrka testamentet med sina namn. Vittnena skall känna till att handlingen som skrivs under är ett testamente, de behöver däremot inte få reda på dess innehåll. Testamentsvittnena skall intyga att testatorn är under fullt förstånd och inte är under hot vid underskrift. Testamentsvittnen får inte vara under femton år och inte heller ha sådan psykisk störning att de inte förstår innebörden av bevittnandet. Testamentsvittnen får inte heller vara testatorns make, släkting i rätt upp- eller nedstigande led, svåger eller syskon.

Ett testamente skall vara ett uttryck för testatorns yttersta vilja och bör förvaras säkert i ett bankfack eller i liknande säkerhetsanordning. Ett testamente kan återkallas genom att förstöras.

Ett testamente skall tolkas enligt vad som rimligen kan antas vara testatorns vilja även om felskrivning eller annat misstag framkommer i dokumentet.

Det är fritt för testatorn att själv skriva vad denne vill i ett testamente och ange hur arvet skall fördelas. Det är dock inte säkert att arvet fördelas precis såsom testatorn vill då vissa arvingar har laglig rätt till viss del av arvet. Ett testamente som inte är upprättat i legal form, av någon som inte är behörig, av någon under psykisk störning eller av någon under hot är inte giltigt.

Den här mallen finns i fem olika versioner och du välja en mall beroende på om du är sambo, lever i ett äktenskap eller är ensamstående. Om hänvisning görs till efterlevande make och det inte finns någon efterlevande make/maka eller om hänvisning görs till efterlevande sambo och det inte finns någon efterlevande sambo så gäller inte den eller de punkter som innehåller dessa hänvisningar.

Om ni inte tycker att vår mall är tillräckligt bra så kan ni istället köpa » ett garanterat juridiskt korrekt testamente på juridiskadokument.nu. Mallarna på juridiskadokument.nu är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå.

Uppdaterad: 2023-09-27 | Skapad av Mallar.biz | 46 677
Ladda hem testamente av sambo med samboavtal »
Ladda hem testamente av gift med äktenskapsförord »
Ladda hem testamente av gift utan äktenskapsförord »
Ladda hem testamente av sambo utan samboavtal »
Ladda hem testamente av ensamstående »
Etiketter för denna mall: » arv » dödsbo » fastighet » rättegång » tvist » word » äktenskap » bodelning

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 257)
Arvskifte (82 171)
Testamente (46 677)
Bouppteckning (32 372)
Samboavtal (30 491)
Äktenskapsförord (20 216)
Anställningsavtal (18 904)
juridiskadokument.nu