Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Arvskifte | Gratis mall

Arvskifte är en gratis mall för att upprätta och förrätta ett arvskifte för ett dödsbo efter en avliden person. Arvskifte innebär att arvingarna och universella testamentstagare tilldelas egendom enligt sina arvslotter.

Arvskifte förrättas av arvingarna och universella testamentstagare. Om den döde var gift skall bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken först förrättas. Om den döde efterlämnar en sambo som begär bodelning enligt sambolagen så skall bodelning förrättas innan arvsskifte sker.

Om någon delägare bestrider arvskiftet får det inte ske något arvskifte innan bouppteckning har förrättats och alla kända skulder betalats eller medel till deras betalning ställts under särskild vård eller uppgörelse har träffats som innebär att delägarens inte svarar för skulderna. Skall ett villkor eller en ändamålsbestämmelse fullgöras från oskiftat bo får inte arvskifte ske om en delägare bestrider skiftet och förordnandet ännu inte verkställts eller om inte delägaren fritagits från att fullgöra förordnandet eller om inte erforderlig säkerhet ställts under särskild vård. Om dödsboet förvaltas av boutredningsman eller testamentsexekutor får arvskifte inte ske innan det att denne har anmält att boutredningen har slutförts.

Ett arvskifte sker normalt efter att bouppteckning har upprättats och denna bouppteckning används då som underlag för arvskiftet, dödsboets nettoförmögenhet kan dock ha förändrats under tiden mellan förrättningen av bouppteckning och arvskifte.

Varje delägare får vid arvskiftet få lott i alla slag av egendom, dock bör den egendom som inte kan delas eller skiljas läggas på en lott. Fordran på delägare skall utskiftas till denne så långt hans lott räcker. Har en fastighet delats vid arvskifte utan villkor om ny fastighetsbildning så äger dessa delägare fastigheten under samäganderätt. Vid arvskifte skall en handling upprättats som skrivs under av delägarna.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 73 697
Ladda hem arvskifte »
Etiketter för denna mall: » arv » dödsbo » fastighet » tvist » word
juridiskadokument.nu