Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Försäljningsprognos med exponentiell utjämning Försäljningsprognos med exponentiell utjämning och trendjustering är en gratis mall för att göra en prognos genom att exponentiellt utjämna den tidigare försäljningen och göra en trendjustering.

Prognostisering är en konst och vetenskap som används för att förutsäga framtida händelser. Försäljningsprognoser innebär att man vill förutsäga den framtida försäljningen för hela företaget eller för enskilda produkter antingen i volym eller i monetära värden. Försäljningsprognoser kan göras för både kortare och längre perioder och utgör prognoser för framtida efterfrågan på företagets produkter.

Försäljningsprognoser är väldigt viktiga i företag för att kunna planera vilken kapacitet som krävs för att tillgodose den framtida efterfrågan. Försäljningsprognoser är oftast inte exakta men utgör den bästa bedömningen av den framtida försäljningen fram till dess att denna blir känd. Försäljningsprognoser utgör underlag för hur stor produktionen skall vara, hur företaget skall prioritera mellan olika produkter, vilken personalstyrka som krävs, hur mycket material som skall köpas in, hur mycket utrustning som krävs och hur mycket kapital som krävs med mera.

I den här mallen används två konstanter för att jämna ut försäljningsprognosen som baseras på tidigare månads försäljning, försäljningsprognos och trendvärde. Utjämningskonstanterna är alfa (a) och beta (ß) där alfa är utjämningskonstant för prognosen och beta är utjämningskonstant för trendvärdet. Både alfa och beta kan anta ett värde mellan 0 och 1 och dessa konstanter kan ändras för att uppnå bättre prognoser med ett mindre prognosfel.

Du kan använda den här mallen för att göra försäljningsprognoser med hjälp av exponentiell utjämning och trendjustering. Någon hänsyn till säsongssvängningar tas dock inte i den här mallen.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 4 236
Ladda hem försäljningsprognos med exponentiell utjämning »
Etiketter för denna mall: » budgetering » ekonomistyrning » excel » försäljning » planering » prognos » räkna » statistik

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 255)
Arvskifte (82 170)
Testamente (46 676)
Bouppteckning (32 371)
Samboavtal (30 490)
Äktenskapsförord (20 214)
Anställningsavtal (18 902)
juridiskadokument.nu