Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Statistik | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med statistik. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Acceptanskontroll med OC-kurva

Acceptanskontroll med OC-kurva är en gratis mall för att skapa och utvärdera en acceptansplan för om ett inkommande parti av varor skall accepteras eller inte. Acceptanskontroll innebär att man gör ett urval från ett inkommande parti av varor och beräknar antalet felaktiga enheter i detta urval som jämförs mot en fasställd beslutsregel i en acceptansplan.

Beräkna avkastningskurva

Beräkna avkastningskurva är en gratis mall för att upprätta en avkastningskurva på penningmarknaden som beskriver sambandet mellan räntesats och kvarvarande löptid.

Beräkna historisk volatilitet

Beräkna historisk volatilitet är en gratis mall för att beräkna den historiska volatiliteten för en aktie. Man måste ha uppgifter om volatilitet för att kunna beräkna ett optionsvärde.

Beräkna processkapabilitet eller tillförlitlighet

Processkapabilitet är en gratis mall för att beräkna kapabiliteten eller förmågan att producera inom angivna toleransintervall för processer. Processkapabilitet är en process förmåga att uppfylla designspecifikationer.

Beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet

Beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet är en gratis mall för att utvärdera olika beslutsalternativ beroende på väntad vinst och sannolikhet. Denna beslutsmodell innebär att det alternativ som ger högst väntevärde skall väljas.

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning och trendjustering är en gratis mall för att göra en prognos genom att exponentiellt utjämna den tidigare försäljningen och göra en trendjustering.

Försäljningsprognos med glidande medelvärde

Försäljningsprognos med viktat glidande medelvärde är en gratis mall för att göra en prognos med hjälp av ett 3 månaders viktat glidande medelvärde på de tre föregående månadernas försäljningsvärde.

Försäljningsprognos med säsongsjusterad tidserieanalys

Försäljningsprognos med säsongsjusterad tidsserieanalys är en gratis mall för att göra en prognos genom att utföra en regressionsanalys på den oberoende variabeln tid och den beroende variabeln försäljning och justera för säsongsvängningar.

Lärandekurvan eller erfarenhetskurvan

Lärandekurvan är en gratis mall som kan användas för att grafiskt skapa en erfarenhetskurva som visar på sambandet mellan tidsåtgång per enhet och ackumulerat antal producerade enheter.

Monte Carlo simulering

Monte Carlo simulering är gratis mall som kan användas för att göra en simulering av ett verkligt system för att studera och analysera sannolika utfall.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu