Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Lärandekurvan eller erfarenhetskurvan - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Lärandekurvan eller erfarenhetskurvan Lärandekurvan är en gratis mall som kan användas för att grafiskt skapa en erfarenhetskurva som visar på sambandet mellan tidsåtgång per enhet och ackumulerat antal producerade enheter.

Organisationer och personer förbättrar sig över tiden eftersom träning eller övning ger färdighet. När organisationer och anställda utför uppgifter om och om igen lär de sig att arbeta mer produktivt vilket reducerar tidsåtgången och kostnaden för att utföra uppgiften. Lärandekurvan är en matematisk och grafisk metod som beskriver sambandet mellan tidsåtgång och antalet producerade enheter. Lärandekurvan kallas också för erfarenhetskurvan och denna innebär att tiden för att utföra en uppgift minskar ju fler gånger denna uppgift upprepas i tiden.

Lärandekurvan har en negativ exponentiell lutning och de största besparingarna i tidsåtgång görs i början eftersom lärandekurvan påverkas när produktionen dubblas. Om lärandekoefficienten är 60 % så tar den andra enheten 60 % av tiden för den första enheten och den fjärde enheten tar 60 % av tiden för den andra enheten.

Lärandekurvan är väldigt användbar i den strategiska planeringen då den beskriver ett samband som det är väldigt viktigt att ta hänsyn till i all företagsverksamhet. Lärandekurvan påverkar hur stor arbetsstyrka som krävs, framtida kostnader, prissättning, framtida lönsamhet och tidsplaneringen med mera. Olika organisationer och olika produkter har olika lärandekurvor. Hur lärandekurvan ser ut beror på ledningens förmåga och potentialen i företagets processer och produkter.

En lärandekurva bestäms av den lärandekoefficient som gäller för en process eller uppgift, lärande koefficienten anges som en procentsats för hur lång tid uppgiften tar när produktionen dubblas i förhållande till tidsåtgången innan dubblingen. En lärandekoefficient på 60 % innebär att tidsåtgången vid en dubbling av produkten motsvarar 60 % av tidsåtgången för den enhet som gjordes innan dubblingen. En lärandekoefficient på 60 % motsvarar en förbättringstakt på 40 % innebärande att tidsåtgången minskar med 40 % vid varje dubbling av produktionen.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en lärandekurva för en process eller uppgift i ditt företag för att bättre kunna planera kapacitetsbehov, tidsåtgång och kostnader i ditt företag. Lärandekurvan kan också användas vid förhandlingar med leverantörer vid inköp för att förhandla om ett bättre och billigare pris när volymen blir högre.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 3 269
Ladda hem lärandekurvan eller erfarenhetskurvan »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » personal » planering » produktion » prognos » räkna » statistik

Utvalda mallar

Gåvobrev (101 605)
Arvskifte (79 669)
Testamente (45 243)
Bouppteckning (31 223)
Samboavtal (28 394)
Äktenskapsförord (18 861)
Anställningsavtal (17 850)
juridiskadokument.nu