Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Planering | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med planering. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Affärsplan

Det här är en gratis mall för att upprätta en affärsplan för ditt företag eller ditt projekt. En affärsplan är en ettårsplanering för de aktiviteter och åtgärder som skall vidtas i företaget utifrån de långsiktiga målsättningarna samt den långsiktiga strategin i företaget.

Aggregerad produktionsplanering

Aggregerad produktionsplanering är en gratis mall för att på en övergripande nivå bestämma hur mycket som skall tillverkas och när tillverkning skall ske under en framtida tidsperiod på mellan 3 och 18 månader.

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning är en gratis mall för att upprätta en skriftlig beskrivning för en befattning i ett företag eller för en befattning i en annan organisation.

Balanserat styrkort (BSC)

Balanserat styrkort är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett balanserat styrkort i er verksamhet med fyra perspektiv och 10 mått per perspektiv. Den här mallen kan användas för ett verksamhetsår med mättidpunkter per månad.

Break-Even analys vid lokalisering

Break-Even analys för lokalisering är en gratis mall för att utvärdera olika lokaliseringsalternativ genom att ta hänsyn till fasta och rörliga kostnader för varje alternativ och välja det alternativ som har lägst totalkostnad vid förväntad volym.

Budget

Budget är en gratis mall för att upprätta resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget för din verksamhet. Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en fullständig budget för er verksamhet.

Checklista eller en lathund för bokslut

Checklista eller lathund för bokslut är en lista med punkter som steg för steg beskriver de uppgifter som måste genomföras för att färdigställa ett bokslut för en räkenskapsperiod.

Enkelt bokningsschema

Det här är en gratis mall för ett enkelt bokningsschema som kan användas för att boka en resurs, exempelvis för bokning av en tvättstuga.

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning och trendjustering är en gratis mall för att göra en prognos genom att exponentiellt utjämna den tidigare försäljningen och göra en trendjustering.

Försäljningsprognos med glidande medelvärde

Försäljningsprognos med viktat glidande medelvärde är en gratis mall för att göra en prognos med hjälp av ett 3 månaders viktat glidande medelvärde på de tre föregående månadernas försäljningsvärde.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu