Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Planering | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med planering. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Försäljningsprognos med säsongsjusterad tidserieanalys

Försäljningsprognos med säsongsjusterad tidsserieanalys är en gratis mall för att göra en prognos genom att utföra en regressionsanalys på den oberoende variabeln tid och den beroende variabeln försäljning och justera för säsongsvängningar.

Hushållsbudget eller hembudget

Hushållsbudget är en gratis mall för att upprätta en hembudget för inkomster och utgifter i ett hushåll månad för månad under ett år. I den här mallen kan ni ange er budget för inkomster och utgifter månad för månad samt det verkliga utfallet när månaden är slut och därefter göra en avvikelseanalys.

Kapacitetsplanering i process med tid

Kapacitetsplanering process för tid är en gratis mall som kan användas för att bedöma det framtida kapacitetsbehovet och kapacitetsutnyttjandet i en process när det gäller maskintid och arbetstid.

Lärandekurvan eller erfarenhetskurvan

Lärandekurvan är en gratis mall som kan användas för att grafiskt skapa en erfarenhetskurva som visar på sambandet mellan tidsåtgång per enhet och ackumulerat antal producerade enheter.

Marknadsplan

Det här är en gratis mall för att upprätta en marknadsplan för ditt företags marknadsföring. En marknadsplan är en planering för vilka aktiviteter och åtgärder som skall genomföras i företaget under det kommande året utifrån de långsiktiga marknadsföringsmålen och den långsiktiga marknadsföringsstrategin.

Material och inköpsplanering (MRP)

Material och inköpsplanering (MRP) är en gratis mall för att schemalägga produktionsstarter och inköpstidpunkter när det gäller produkter med en beroende efterfrågan.

Mötesbokning, planera möten

Mötesbokning är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid för möten med olika klienter.

Operationsregister

Operationsregister är en gratis mall för att upprätta ett register över de operationer eller aktiviteter som skall utföras för att färdigställa en produkt med uppgift om arbetsställe och tidsåtgång.

Processbeskrivning

Processbeskrivning är en gratis mall som kan användas för att beskriva vilka aktiviteter som utförs i en process och vilken distans i meter som krävs för att utföra aktiviteten samt vilken tid det tar att utföra aktiviteten.

Produktionsschema (MPS)

Produktionsschema är en gratis mall för att upprätta ett schema för när och hur mycket som skall färdigsställas av varje enskild slutprodukt (produkter i lager av färdiga varor).

Första || Nästa
juridiskadokument.nu