Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Material och inköpsplanering (MRP) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Material och inköpsplanering (MRP) Material och inköpsplanering (MRP) är en gratis mall för att schemalägga produktionsstarter och inköpstidpunkter när det gäller produkter med en beroende efterfrågan.

Beroende efterfrågan innebär att efterfrågan på en slutprodukt påverkar efterfrågan på de ingående komponenterna i denna slutprodukt, det vill säga att det finns ett samband mellan produkter. Med beroende efterfrågan menas att efterfrågan på en produkt som ingår som komponent i en slutprodukt beror på efterfrågan på denna slutprodukt.

Material och inköpsplanering (MRP) är en metod för att planera produktionsstarter och inköpstidpunkter utifrån ett fasställt produktionsschema för slutprodukter. I material och inköpsplanering används ett strukturregister för att bestämma vilka komponenter som ingår i slutprodukten eller huvudprodukten. När man vet den planerade produktionsvolymen för en slutprodukt kan man via strukturregistret och ledtiden för respektive produkt bestämma när i tiden produktion skall starta eller inköp skall göras för enskilda produkter.

Material och inköpsplanering kräver följande:
1. Ett fastställt produktionsschema för slutprodukter där det framgår hur mycket och när slutprodukterna skall vara färdigställda.
2. Ett strukturregister för slutprodukter där det framgår vilka komponenter och hur många av varje komponent som krävs för att tillverka en enhet av slutprodukten.
3. Utestående inköpsordrar där det framgår hur många enheter av varje produkt som väntas leveras in till företaget.
4. Ledtider för hur lång tid det tar att producera eller köpa in en produkt.

Den här mallen är inte dynamisk utan utgår ifrån ett fasställt strukturregister med kopplingar på olika nivåer mellan produkter som ingår i en slutprodukt. Om man vill förändra strukturen för en slutprodukt måste man ändra ordningen på produkterna och bruttobehovsberäkningen. Bruttobehovsberäkningen görs utifrån de produkter där man vet att komponenten ingår och detta är en enkel beräkning som dock är statisk och inte anpassar sig automatiskt när man ändrar strukturregistret. Viktigt att tänka på är att du måste beräkna bruttobehovet först för de produkter som är på den högre nivån innan du börjar beräkna bruttobehovet för produkter på lägre nivåer.

Strukturregistret visar på vilken nivå varje produkt befinner sig där 0 är den högsta nivån och nivån för huvudprodukten eller slutprodukten. För varje produkt anger man sedan hur många enheter som ingår i den övre produkt där komponenten ingår. Om produkten D ingår i produkten B skall för produkten D anges hur många enheter som ingår i produkten B.

För varje huvudprodukten måste du själv mata in bruttobehovet, för alla andra produkter beräknas bruttobehovet beroende på i vilka produkter som denna produkt ingår. För varje produkt anger du ledtiden som är tiden det tar att tillverka eller leverera produkten. Du kan ange ett önskat buffertlager för varje produkt innebärande att detta antal hela tiden måste finnas i lager. Du kan ange en partistorlek som utgör den minsta jämna storlek som kan tillverkas eller köpas in, exempelvis om partistorleken är 100 men behovet endast 70 så kommer 100 att produceras eller köpas in. Du kan också ange en minsta kvantitet som fungerar ungefär som partistorlek, det vill säga om du anger en minsta kvantitet om 100 och behovet endast är 70 så kommer 100 att produceras eller köpas in. För varje produkt som inte är slutprodukt kan du ange när och hur många enheter som väntas inlevereras på grund av tidigare gjorda inköpsordrar.

Du kan använda den här mallen för att göra en material- och inköpsplanering för en slutprodukt. Om du har många slutprodukter är det att rekommendera att du använder ett program för produktionsplanering, exempelvis ett MPS-system eller ett MRP-program.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 8 757
Ladda hem material och inköpsplanering (mrp) »
Etiketter för denna mall: » beställning » excel » inköp » lager » leverans » mps » mrp » planering » produktion

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 872)
Arvskifte (83 676)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 683)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu