Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Kapacitetsplanering i process med tid - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Kapacitetsplanering i process med tid Kapacitetsplanering process för tid är en gratis mall som kan användas för att bedöma det framtida kapacitetsbehovet och kapacitetsutnyttjandet i en process när det gäller maskintid och arbetstid.

Kapacitetsplanering utgår från den förväntade framtida efterfrågan som uppskattas med hjälp av en försäljningsprognos. I den här mallen specificeras de aktiviteter som utförs i processen och hur förhållande mellan maskintid och arbetstid ser ut i aktiviteten, om maskintid är satt till 100 % och arbetstid är satt till 100 % innebär det att aktiviteten förbrukar en maskintimme och en arbetstimme per aktivitetstimme.

För varje produkt som produceras i aktiviteten anges det hur många aktivitetsminuter som krävs för att producera en enhet av produkten. För varje produkt anges det dessutom den förväntade efterfrågan i antal enheter per år. Den förväntade efterfrågan i antal enheter och den tid i aktivitetsminuter som krävs för att producera en enhet bestämmer hur många arbetsminuter samt maskinminuter som behövs under året. Det totala behovet av arbetsminuter och maskinminuter under året jämförs med den totala kapaciteten av arbetsminuter respektive maskinminuter som finns att tillgå under ett helt år.

Den totala kapaciteten av arbetsminuter respektive maskinminuter bestäms som den praktiskt tillgängliga kapaciteten under året. Den praktiskt tillgängliga kapaciteten för en process är den teoretiskt tillgängliga kapaciteten justerat med en justeringsfaktor på 80-85 % för raster, dötid, kommunikation, stopp, fel och underhåll. Den teoretiskt tillgängliga kapaciteten är den volym som utnyttjas i processen när det är full beläggning. Om en process har 3 maskiner och 3 arbetare som arbetar 8 timmar per dag i 220 arbetsdagar per år är den praktiskt tillgängliga kapaciteten med en justeringsfaktor om 85 %, 269280 maskinminuter (3 maskiner*8 h*60 min*220 dagar*0,85) och 269280 arbetsminuter (3 arbetare*8 h*60 min*220 dagar*0,85).

Du kan använda den här mallen för din kapacitetsplanering när kapacitet mäts i tid och du vill bedöma det framtida kapacitetsbehovet och kapacitetsutnyttjandet i en process.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 5 480
Ladda hem kapacitetsplanering i process med tid »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » beslutsunderlag » excel » planering » produktion » räkna » schemaläggning » tid

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 758)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 193)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 061)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu