Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Operationsregister - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Operationsregister Operationsregister är en gratis mall för att upprätta ett register över de operationer eller aktiviteter som skall utföras för att färdigställa en produkt med uppgift om arbetsställe och tidsåtgång.

Ett operationsregister utgör en beskrivning av vilka produktionsaktiviteter som skall utföras, var produktionsaktiviteterna skall utföras och den standardtid som har uppskattats för omställning och för produktion av varje enhet för specifika produkter som företaget tillverkar och säljer. Ett operationsregister upprättas för varje produkt under produktutvecklingsfasen för att fastställa vilka aktiviteter som måste utföras för att färdigställa produkten. Operationsregister kallas på engelska för BOL eller ”Bill of Labor”.

Standardtiderna i ett operationsregister bestäms genom att man genomför tidsstudier för aktiviteterna när tillverkning av produkten sker. Vid tidsstudier registreras tidsåtgången i aktiviteten för att producera produkten och sedan beräknar man ett medelvärde för detta och erhåller då en genomsnittlig tid, (totaltid i minuter för att producera 1000 enheter/1000). Den genomsnittliga tiden multipliceras sedan med en prestationsfaktor och man erhåller då en normaltid, om testpersonen presterar 10 % bättre än blir prestationsfaktorn 1,1. För att erhålla standardtiden dividerar man sedan normaltiden med en justeringsfaktor som tar hänsyn till raster, kommunikation, trötthet och reparationer med mera, en normal justeringsfaktor är på 80-85 % (normaltid/justeringsfaktor).

Ett operationsregister har stora användningsområden, det används för tidsplanering, kapacitetsplanering, kostnadskalkyler, prissättningskalkyler och utgör en viktig del i en tillverkningsorder. När en tillverkningsorder är färdigställd kan företaget upprätta en efterkalkyl för tillverkningsordern och kontrollera verkligt nedlagd tid jämfört med standardtid och verklig kostnad jämfört med standardkostnad.

Ett operationsregister kan användas både för tillverkande företag och tjänsteföretag som utför någorlunda standardiserade tjänster. Du kan använda den här mallen för att upprätta ett operationsregister med aktiviteter och standardtider för produkter.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 3 818
Ladda hem operationsregister »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » aktivitetsplan » ekonomistyrning » excel » planering » produktion » register » styrning » tid » tidplan

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 758)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 193)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 061)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu