Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Register | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med register. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Aktiebok (register över aktier och aktieägare)

Aktiebok är en gratis mall som kan användas för att upprätthålla ett register över aktier och aktieägare avseende ett aktiebolag i enlighet med kraven i aktiebolagslagen (2005:551).

Anläggningsregister

Anläggningsregister är en gratis mall som kan användas till att föra register över ert företags anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som ett företag avser att använda stadigvarande, det vill säga tillgångar med en ekonomisk livslängd som är längre än 1 år.

Förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning

Förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning över den avlidnes respektive den efterlevandes tillgångar och skulder på dödsdagen för den avlidne.

Kundregister

Kundregister är en gratis mall för att upprätta ett register över dina kunder. Ett kundregister är viktigt för att hålla information om företagets kunder och kunna föra statistik över omsättning för kunderna.

Kundreskontra

Kundreskontra är en gratis mall för att föra register över kundfakturor och kundfordringar. Om ditt företag säljer på kredit och utfärdar kundfakturor till kunder så bör ert företag föra register över utfärdade kundfakturor.

Leverantörsregister

Leverantörsregister är en gratis mall för att upprätta ett register över dina leverantörer. Ett leverantörsregister är viktigt för att hålla information om företagets leverantörer och kunna föra statistik över inköp från leverantörerna.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är en gratis mall för att föra register över leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Om ditt företag gör inköp på kredit och erhåller leverantörsfakturor från leverantörer så bör ert företag föra register över erhållna leverantörsfakturor.

Operationsregister

Operationsregister är en gratis mall för att upprätta ett register över de operationer eller aktiviteter som skall utföras för att färdigställa en produkt med uppgift om arbetsställe och tidsåtgång.

Produktregister

Produktregister är en gratis mall för att upprätta ett register över varor och tjänster i ett företag. Ett produktregister är centralt i ett företag då produkter köps in, lagras och säljs för att uppnå en vinst i företaget.

Register för finansiella tillgångar

Register för finansiella tillgångar är en gratis mall som används till att föra förteckning över finansiella tillgångar i ett företag. Motivet till att använda ett register för finansiella tillgångar är att hålla data om anskaffningsvärde och att beräkna resultat enligt skattemässiga grunder.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu