Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Anläggningsregister - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Anläggningsregister Anläggningsregister är en gratis mall som kan användas till att föra register över ert företags anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som ett företag avser att använda stadigvarande, det vill säga tillgångar med en ekonomisk livslängd som är längre än 1 år.

Om ditt företag innehar anläggningstillgångar bör ert företag föra ett anläggningsregister. Följande text om sidordnad bokföring har hämtats från kapitel 5 i bokföringslagen:

Sidoordnad bokföring
4 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Lag (2006:874).


Ett anläggningsregister är en förutsättning för att kunna beräkna avskrivningar på anläggningstillgångar och för att kunna beräkna eventuell vinst eller förlust vid försäljning av en specifik anläggningstillgång.

I den här mallen kan ni registrera inköp och försäljningar av anläggningstillgångar samt beräkna avskrivningar och restvärde. I den här mallen kan ni hålla information om specifika anläggningstillgångar med uppgift om anskaffningsvärde, anskaffningsdatum, ekonomisk livslängd, ingående balans för avskrivningar, årets avskrivningar, ackumulerade avskrivningar och restvärde.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 21 116
Ladda hem anläggningsregister »
Etiketter för denna mall: » bokföring » bokslut » databas » excel » redovisning » register » revision

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 871)
Arvskifte (83 671)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 681)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu