Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning | Gratis mall

Förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning över den avlidnes respektive den efterlevandes tillgångar och skulder på dödsdagen för den avlidne.

En bouppteckning är en skriftlig förteckning över dödsbodelägarna och den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsbodelägarna är släktingar till den avlidne eller personer som är upptagna i den avlidnes testamente. Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet så behöver inte en bouppteckning upprättas om denna ersätts av en dödsboanmälan från Socialnämnden.

Den här mallen är ett komplement till eller en bilaga till en bouppteckning om man inte vill redovisa tillgångar och skulder direkt i bouppteckningen. Då denna mall för förteckning av tillgångar och skulder vid bouppteckning är gjord i Excel görs summaberäkningarna automatiskt vilket gör att det blir lite mer lättarbetat.

En förteckning över tillgångar och skulder vid dödsfall görs för att man skall veta hur mycket som kan fördelas till arvingarna. I en förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning skall endast respektive parts tillgångar och skulder eller andel av tillgångar och skulder anges. Det vill säga om den avlidne äger 50 % av en fastighet skall endast halva värdet av denna fastighet tas upp som tillgång i förteckningen. Det är nettoförmögenheten för den avlidne som kan delas upp av arvingarna och nettoförmögenheten beräknas som tillgångar minus skulder.

Du kan använda den här mallen för att skapa en förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning efter en avliden person.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 6 233
Ladda hem förteckning över tillgångar och skulder vid bouppteckning »
Etiketter för denna mall: » arv » dödsbo » excel » fastighet » rapporter » register » rättegång » tvist » äktenskap
juridiskadokument.nu