Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Kundreskontra - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Kundreskontra Kundreskontra är en gratis mall för att föra register över kundfakturor och kundfordringar. Om ditt företag säljer på kredit och utfärdar kundfakturor till kunder så bör ert företag föra register över utfärdade kundfakturor.

Följande text om sidordnad bokföring har hämtats från kapitel 5 i bokföringslagen:

Sidoordnad bokföring
4 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Lag (2006:874).


Kundreskontra är ett register över specifika kundfakturor med uppgift om fakturanummer, kundnamn, fakturadatum, fakturabelopp och kundfordran. I en kundreskontra finns uppgift om total kundfordran och hur denna totala kundfordran fördelar sig på specifika kundfakturor.

Ni kan använda den här mallen för kundreskontra om ni inte använder er av ett faktureringsprogram eller administrationsprogram för att manuellt föra register över kundfakturor. Ni registrerar kundfakturor post för post med hänvisning till verifikationsnummer och fakturanummer för spårbarhet. För varje enskild kundfaktura kan ni registrera totalbelopp för kreditfakturor och inbetalningar.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 5 538
Ladda hem kundreskontra »
Etiketter för denna mall: » bokföring » bokslut » excel » fakturering » redovisning » register » revision

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu