Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Marknadsplan - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Marknadsplan Det här är en gratis mall för att upprätta en marknadsplan för ditt företags marknadsföring. En marknadsplan är en planering för vilka aktiviteter och åtgärder som skall genomföras i företaget under det kommande året utifrån de långsiktiga marknadsföringsmålen och den långsiktiga marknadsföringsstrategin.

En marknadsplan upprättas en gång per år och innehåller en företagsbeskrivning, situationsanalys, långsiktiga marknadsföringsmål, långsiktig marknadsföringsstrategi och konkreta aktiviteter eller åtgärder som skall genomföras när det gäller marknadsföring. En situationsanalys är en beskrivning av nuläget och framtiden när det gäller marknaden, produkterna, konkurrenterna och distributionssituationen. Marknadsplanen innehåller också en SWOT-analys som är en typ av situationsanalys där yttre möjligheter och hot samt företagets inre styrkor och svagheter beskrivs och analyseras. När situationsanalysen och SWOT-analysen har gjorts kan företaget långsiktiga målsättningar och den långsiktiga strategin för marknadsföringen formuleras eller omformuleras.

De långsiktiga marknadsföringsmålen och marknadsföringsstrategin utgör utgångspunkten för de konkreta aktiviteter eller åtgärder som skall genomföras i företaget för att långsiktigt uppfylla målsättningarna och implementera marknadsföringsstrategin.

Marknadsföring är viktigt i företag då försäljning är grundläggande för ett företags överlevnad, marknadsplanen syftar till att formalisera och fastställa de planer och idéer som finns gällande företagets marknadsföring. En marknadsplan skall också tilldela ansvar till chefer eller ansvariga personer i företagets försäljningsorganisation när det gäller de aktiviteter och åtgärder som skall vidtas under året.

Till marknadsplanen kan bifogas investeringskalkyler som visar på den långsiktiga lönsamheten för olika marknadsföringsinvesteringar. Det blir lättare att få igenom förslag på marknadsföringsinvesteringar om det finns kvantitativa beslutsunderlag som är lätta att överskåda och som visar på lönsamheten för en investering i marknadsföring.

Marknadsplanen skall också innehålla en marknadsföringsbudget som visar på vilken försäljning som kan förväntas och vilka kostnader som uppstår på grund av de aktiviteter och åtgärder som skall genomföras för marknadsföringen. Slutligen skall man beskriva hur marknadsplanen skall följas upp, vad som skall mätas och när det skall mätas.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 14 179
Ladda hem marknadsplan »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » aktivitetsplan » budgetering » ekonomistyrning » marknadsföring » planering » produktutveckling » prognos » rapporter » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 759)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 198)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 063)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu