Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Aggregerad produktionsplanering - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Aggregerad produktionsplanering Aggregerad produktionsplanering är en gratis mall för att på en övergripande nivå bestämma hur mycket som skall tillverkas och när tillverkning skall ske under en framtida tidsperiod på mellan 3 och 18 månader.

Aggregerad produktionsplanering eller schemaläggning gör ingen skillnad på enskilda produkter utan det är den totala volymen för hela tillverkningsanläggningen som skall planeras och schemaläggas. Om vi tänker oss en biltillverkare så utgör den aggregerade produktionsplanen en planering av antalet bilar som skall produceras vid olika tidpunkter oberoende av olika modeller och färger. Den aggregerade produktionsplanen bryts sedan ned eller disaggregeras till ett produktionsschema där man anger hur mycket som skall produceras av varje enskild produkt vid olika tidsperioder. Detta produktionsschema utgör sedan utgångspunkten för materialinköpsplaneringen (MRP).

Aggregerad produktionsplanering utgår från den övergripande försäljningsprognosen och syftar till att minimera kostnaderna under planeringsperioden. Förutom låga kostnader kan andra strategier påverka hur planeringen görs, exempelvis jämn anställningsnivå, liten lagerhållning eller kort leveranstid. Med ledning av ingående lager och efterfrågan under varje månad skall den som utför den aggregerade planeringen ange hur mycket som skall produceras varje månad under normal tid, under övertid och genom att lägga ut produktion på underentreprenader eller legotillverkning.

Den aggregerade planeringen som görs på medelsikt skall vara inom ramarna för den långsiktiga planeringen och göras med utgångspunkt från de strategier som har formulerats i företaget. För tillverkande företag innebär den aggregerade planeringen att knyta strategier till produktionsscheman och för tjänsteföretag innebär den aggregerade planeringen att knyta strategier till arbetsscheman.

För att kunna göra en aggregerad plan krävs följande:
1. En logisk övergripande enhet för att mäta försäljning och produktion, exempelvis bilar, båtar, öl, datorer.
2. En försäljningsprognos i aggregerade termer per månad för hela planeringsperioden.
3. En metod för att bestämma kostnader per aggregerad enhet.
4. En modell som kombinerar försäljningsprognos, produktionsvolym och kostnader.

Den aggregerade planen innebär att använda den kapacitet i form av personal, maskiner och material som finns tillgänglig i företaget samt att öka eller minska denna kapacitet för att producera den önskade volym som krävs för att möta efterfrågan. I den här mallen anges kostnader för att producera en enhet under normal tid, övertid och genom att lägga ut produktion på underentreprenörer. I den här mallen anges också kostnad per enhet för lagerhantering, för lagerbrist, för att öka produktionen och för att minska produktionen.

Den aggregerade planeringen innebär att bestämma hur mycket som skall produceras, hur det skall produceras och när det skall produceras för att hålla nere kostnaderna och följa andra strategier.

Du kan använda den här mallen för att göra en aggregerad produktionsplanering i ditt företag om du inte använder ett program för produktionsplanering, exempelvis ett MPS eller MRP-program.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 6 696
Ladda hem aggregerad produktionsplanering »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » inköp » lager » leverans » mps » mrp » planering » produktion » prognos » räkna » styrning » tidplan

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu