Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Balanserat styrkort (BSC) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Balanserat styrkort (BSC) Balanserat styrkort är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett balanserat styrkort i er verksamhet med fyra perspektiv och 10 mått per perspektiv. Den här mallen kan användas för ett verksamhetsår med mättidpunkter per månad.

Teorin bakom och konceptet för det balanserade styrkortet, ”Balanced Scorecard”, utvecklades av Robert S. Kaplan och David P. Norton år 1996. Tanken med ett balanserat styrkort är att det skall fokusera mera på framtiden jämfört med den traditionella ekonomistyrningens starka fokus på historiska finansiella mått. Ett balanserat styrkort skall uttrycka företagets mål och strategier i olika perspektiv som är sammankopplade med varandra och användas vid planering och uppföljning av chefernas prestationer.

Grundmodellen för det balanserade styrkortet innehåller fyra olika perspektiv, finansiellt perspektiv, kundperspektiv, processperspektiv och lärandeperspektiv. Dessa fyra olika perspektiv skall balansera, alla perspektiv måste få fokus, och perspektiven påverkar varandra på så sätt att mera långsiktiga satsningar på lärande, processer och kunder senare skall ge finansiella resultat i det finansiella perspektivet. Lärandeperspektivet påverkar processperspektivet och kundperspektivet vilka påverkar det finansiella perspektivet.

Det balanserade styrkortet gör det möjligt för oss att fokusera även på icke-finansiella mål och få en större långsiktighet i den ekonomiska styrningen genom att lyfta fram de faktorer som påverkar det finansiella resultatet på sikt.

Utgångspunkten för ett balanserat styrkort är företagets långsiktiga mål och strategier som bryts ned i ettårsplaner och månadsplaner. Ekonomistyrning handlar om att påverka cheferna i organisationen så att företagets strategier implementeras och därför utgör de långsiktiga målen och strategierna utgångspunkten för det balanserade styrkortet.

Utifrån de långsiktiga målsättningarna och strategierna väljer ni ut mått i respektive perspektiv och tänker på kopplingen mellan perspektiven och måtten.

I den här mallen för balanserat styrkort finns det fyra olika perspektiv och ett balanserat styrkort uppdelat på fem olika arbetsblad. I arbetsbladen för perspektiven anger ni de mått ni vill använda, sätter mål för dessa och anger sedan utfallet för varje mått månad för månad. I arbetsbladet balanserat styrkort kan ni sedan för vald månad se utfallet jämfört med budget och kan därmed analysera samt utvärdera chefernas prestationer.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 10 243
Ladda hem balanserat styrkort (bsc) »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » budgetering » ekonomistyrning » excel » organisation » planering » rapporter » styrning » analys

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 257)
Arvskifte (82 171)
Testamente (46 677)
Bouppteckning (32 372)
Samboavtal (30 491)
Äktenskapsförord (20 215)
Anställningsavtal (18 902)
juridiskadokument.nu