Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Försäljningsprognos med glidande medelvärde - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Försäljningsprognos med glidande medelvärde Försäljningsprognos med viktat glidande medelvärde är en gratis mall för att göra en prognos med hjälp av ett 3 månaders viktat glidande medelvärde på de tre föregående månadernas försäljningsvärde.

Prognostisering är en konst och vetenskap som används för att förutsäga framtida händelser. Försäljningsprognoser innebär att man vill förutsäga den framtida försäljningen för hela företaget eller för enskilda produkter antingen i volym eller i monetära värden. Försäljningsprognoser kan göras för både kortare och längre perioder och utgör prognoser för framtida efterfrågan på företagets produkter.

Försäljningsprognoser är väldigt viktiga i företag för att kunna planera vilken kapacitet som krävs för att tillgodose den framtida efterfrågan. Försäljningsprognoser är oftast inte exakta men utgör den bästa bedömningen av den framtida försäljningen fram till dess att denna blir känd. Försäljningsprognoser utgör underlag för hur stor produktionen skall vara, hur företaget skall prioritera mellan olika produkter, vilken personalstyrka som krävs, hur mycket material som skall köpas in, hur mycket utrustning som krävs och hur mycket kapital som krävs med mera.

I den här mallen används ett viktat glidande medelvärde för att göra försäljningsprognoser. I den här modellen används ett 3 månaders viktat glidande medelvärde där vikten vanligtvis brukar vara högst på de senare observationerna. Viktade glidande medelvärden tar inte hänsyn till trender eller säsongssvängningar utan utgör ett viktat medelvärde av de tre föregående observationerna.

Viktade glidande medelvärden passar bra att använda för försäljningsprognoser om vi kan anta att försäljningsutvecklingen är ganska stabil över tiden vilket kan vara fallet för ett moget företag eller en mogen produkt.

Du kan använda den här mallen för att göra försäljningsprognoser med hjälp av ett 3 månaders viktat glidande medelvärde.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 3 082
Ladda hem försäljningsprognos med glidande medelvärde »
Etiketter för denna mall: » budgetering » ekonomistyrning » excel » försäljning » planering » prognos » räkna » statistik

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 257)
Arvskifte (82 171)
Testamente (46 678)
Bouppteckning (32 372)
Samboavtal (30 491)
Äktenskapsförord (20 217)
Anställningsavtal (18 904)
juridiskadokument.nu