Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkna historisk volatilitet - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkna historisk volatilitet Beräkna historisk volatilitet är en gratis mall för att beräkna den historiska volatiliteten för en aktie. Man måste ha uppgifter om volatilitet för att kunna beräkna ett optionsvärde.

Volatilitet är en beräkning av hur mycket en aktiekurs svänger eller rör sig ifrån medelvärdet i genomsnitt under en viss period. Volatilitet visar därmed på hur stor risk en viss aktie har. Ju större svängningar det är i aktiekursen ju större risk är det att köpa aktier i ett detta företag. När man köper köpoptioner eller säljoptioner är det bra om aktien har hög volatilitet, det ökar chansen att aktiekursen skall gå över eller under lösenkursen innan lösendagen. En hög volatilitet för en aktie innebär därför ett högt tidsvärde för en option på denna aktie och därmed ett högt pris eller en hög premie för denna option.

Ibland pratas det om implicit volatilitet i samband med optioner, med det menas den volatilitet som ges av det optionsvärde som gäller på marknaden idag. Det är alltså den volatilitet som är inbyggd i optionspriset och den volatilitet som räknas fram när alla andra värden i optionsformeln är kända och används.

Uppdaterad: 2022-11-21 | Skapad av Mallar.biz | 3 203
Ladda hem beräkna historisk volatilitet »
Etiketter för denna mall: » aktier » excel » kalkyl » optioner » räkna » statistik » analys

Utvalda mallar

Gåvobrev (94 654)
Arvskifte (75 125)
Testamente (41 404)
Bouppteckning (27 767)
Samboavtal (23 886)
Äktenskapsförord (16 244)
Anställningsavtal (15 556)
juridiskadokument.nu