Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkna processkapabilitet eller tillförlitlighet - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkna processkapabilitet eller tillförlitlighet Processkapabilitet är en gratis mall för att beräkna kapabiliteten eller förmågan att producera inom angivna toleransintervall för processer. Processkapabilitet är en process förmåga att uppfylla designspecifikationer.

En process som är i statistisk kontroll behöver inte producera enheter inom toleransintervall för produkten enligt specifikation. För att kunna mäta om en process producerar enheter inom angivna toleransintervall enligt specifikation måste processen processkapabilitet mätas.

I den här mallen beräknas och mäts två mått för processkapabilitet, processkapabilitetskvoten (PKK) och processkapabilitetsindex. För att beräkna processkapabilitet för en process måste man veta kundens krav eller designkraven för produkten, dessa krav anges som en övre och en undre gräns. Vidare måste man ha information om processens medelvärde och standardavvikelse för mått på produkten vid produktion.

Processkapabilitetskvoten mäts genom att man jämför skillnaden mellan kundens övre och undre krav med 6 standardavvikelser för processen. Processkapabilitetskvoten mäter alltså förhållandet mellan kundens krav och 99,73 % av variationen i processen. Om processkapabilitetskvoten är 1 så är variationen i kundens krav lika stor som variationen i processen. Om processkapabilitetskvoten är större än 1 så är variationen i processen mindre än variationen i kundens krav. Även om processkapabilitetskvoten är 1 så krävs det att medelvärdet för processen är detsamma som medelvärdet för kundens krav för att processen skall vara kapabel.

Processkapabilitetsindex tar hänsyn även till medelvärdet för processen och beräknas som det minsta värdet av kundens övre krav minus processens medelvärde i förhållande till 3 standardavvikelser och processens medelvärde minus kundens undre krav i förhållande till 3 standardavvikelser. Om processens processkapabilitetsindex är 1 så innebär det att processen uppfyller kundens krav i 99,73% av fallen. En process bör ha ett processkapabilitetsindex på 1 eller högre för att man skall kunna säga att en process är kapabel eller tillförlitlig. Om processkapabilitetsindex är mindre än ett så uppfyller processen inte kundens krav och om processkapabilitetsindex är större än ett så överträffar processen kundens förväntningar.

Du kan använda den här mallen för att mäta processers tillförlitlighet eller kapabilitet.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 4 075
Ladda hem beräkna processkapabilitet eller tillförlitlighet »
Etiketter för denna mall: » excel » kvalitet » processtyrning » produktion » räkna » statistik » styrning » analys

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 958)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 883)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu