Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Acceptanskontroll med OC-kurva - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Acceptanskontroll med OC-kurva Acceptanskontroll med OC-kurva är en gratis mall för att skapa och utvärdera en acceptansplan för om ett inkommande parti av varor skall accepteras eller inte. Acceptanskontroll innebär att man gör ett urval från ett inkommande parti av varor och beräknar antalet felaktiga enheter i detta urval som jämförs mot en fasställd beslutsregel i en acceptansplan.

En acceptansplan är en beslutsregel som har fastställts i förhand och beräknas utifrån urvalsstorlek och den procentuella andel fel som accepteras. Urvalsstorleken multiplicerat med den accepterade felandelen utgör det kritiska värdet och ett inkommande parti accepteras om antalet felaktiga enheter är lika med eller mindre än det kritiska värdet. Om antalet felaktiga enheter överstiger det kritiska värdet skall det inkommande partiet inte accepteras utan skickas tillbaka till producenten.

För acceptanskontroll finns det två möjliga beslut, att acceptera eller inte acceptera ett parti och det finns två typer av fel som kan göras, man kan acceptera ett dåligt parti och skicka tillbaka ett bra parti. Risken att acceptera ett dåligt parti kallas för konsumentrisk och risken för att inte acceptera ett bra parti kallas för producentrisk.

För att utvärdera en acceptansplan kan man upprätta en OC-kurva. En OC-kurva visar den procentuella andelen fel i ett helt parti på den horisontella axeln och på sannolikheten för att acceptera så många procent felaktiga enheter i ett helt parti på den vertikala axeln. En OC-kurva skapas med hjälp av den binomiala sannolikhetsfördelningen. Den binomiala sannolikhetsfördelningen approximerar den hypergeometriska sannolikhetsfördelningen om urvalets storlek är mindre än 5 % av den totala populationen.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en acceptansplan och att utvärdera en acceptansplan med hjälp av en OC-kurva som visar på sannolikheten att acceptera ett parti med ett visst antal felaktiga enheter.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 2 186
Ladda hem acceptanskontroll med oc-kurva »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » excel » inköp » kvalitet » lager » leverans » räkna » statistik » styrning

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu