Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet Beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet är en gratis mall för att utvärdera olika beslutsalternativ beroende på väntad vinst och sannolikhet. Denna beslutsmodell innebär att det alternativ som ger högst väntevärde skall väljas.

För att fatta bra beslut krävs ett klart definierat problem med uppgift om de faktorer som orsakar problemet. När ett beslut skall fattas bör specifika och mätbara mål ställas upp, en modell upprättas med alternativen och alternativen utvärderas avseende deras måluppfyllelse.

Beslutsfattande i företagsverksamhet sker normalt under osäkerhet då det är omöjligt att säkert veta något om framtida utfall. Osäkerhet kan man ta hänsyn till vid beslutsfattande genom att använda sig av sannolikheter och detta kräver att man någorlunda väl känner till sannolikheten för olika utfall. Sannolikhetsbedömningar kan baseras på historiska statistiska undersökningar.

I den här mallen med en beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet används en beslutstabell där alternativen för beslutet ställs upp och sannolikheten för tre olika utfall uppskattas. För varje alternativ anges den vinst som väntas under olika marknadsförhållanden och utifrån detta beräknas väntevärdet för varje alternativ. Det alternativ med högst väntevärde är det alternativ som normalt skall väljas då detta alternativ är det bästa alternativet med hänsyn till förhållandet mellan belöning och risk.

Du kan använda den här mallen med en beslutsmodell för att underlätta beslutsfattande under osäkerhet.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 3 021
Ladda hem beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » prognos » räkna » statistik » styrning

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 872)
Arvskifte (83 672)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 682)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu