Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Monte Carlo simulering - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Monte Carlo simulering Monte Carlo simulering är gratis mall som kan användas för att göra en simulering av ett verkligt system för att studera och analysera sannolika utfall.

Simulering är ett försök till att beskriva ett verkligt system med dess egenskaper, utseende och effekter med en datorbaserad modell. Syftet med en ekonomisk simulering är att imitera en verklig situation matematiskt, analysera systemet och sedan dra slutsatser om vilket beslut som skall tas baserat på resultatet av simuleringen.

Simuleringar innebär att man inte behöver röra det verkliga systemet eller testa något i verkligheten för att få fram information om utfallet för ett specifikt beslut. Simulering innebär inte någon optimering utan mer en undersökning av möjliga utfall för ett beslut. Fördelen med simulering är att man kan undersöka väldigt komplexa matematiska problem som inte kan lösas med vanliga matematiska modeller. En simulering innebär att följande aktiviteter skall genomföras:

1. Identifiera och definiera problemet eller beslutssituationen
2. Identifiera de variabler som är associerade med problemet eller beslutssituationen
3. Konstruera en matematisk modell
4. Ställ upp möjliga handlingsalternativ eller beslut
5. Starta experimentet
6. Analysera resultaten
7. Välj det handlingsalternativ eller beslut som skall genomföras

Simulering är enkelt och flexibelt trots att väldigt komplexa problem kan analyseras. I simulering kan vilken sannolikhetsfördelning som helst användas och utfall långt fram i tiden kan beräknas snabbt. Simulering tillåter känslighetsanalyser, interagerar inte med verkliga system och kan användas för att studera interaktiva effekter mellan variabler.

Monte Carlo Simulering är en simuleringsmodell som använder sig av sannolikheter och slumpen för att simulera element som har ett slumpmässigt beteende. Monte Carlo Simulering är simuleringsmodeller som modellerar chans och risk genom slumpmässiga urval.

En Monte Carlo simulering innebär att följande steg måste utföras för att genomföra ett experiment med sannolikhet:

1. Skapa en sannolikhetsfördelning för variablerna
2. Skapa en ackumulerad sannolikhetsfördelning för varje variabel
3. Skapa ett intervall av slumpmässiga nummer för varje variabel
4. Generera slumpmässiga nummer
5. Simulera en serie av försök eller experiment

Du kan använda den här mallen för att göra en Monte Carlo simulering av ett verkligt problem, i mallen används lotto som exempel med en variabel som utgörs av en lottorad.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 2 812
Ladda hem monte carlo simulering »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » räkna » simulering » statistik » analys

Utvalda mallar

Gåvobrev (101 609)
Arvskifte (79 672)
Testamente (45 245)
Bouppteckning (31 223)
Samboavtal (28 398)
Äktenskapsförord (18 865)
Anställningsavtal (17 850)
juridiskadokument.nu