Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital är en gratis mall som kan användas till att utforma ett förslag inför en årsstämma eller en extra bolagsstämma gällande minskning av aktiekapital.

Syftet med att minska ett aktiebolags aktiekapital kan vara för att förbättra bolagets ställning och undvika likvidation vid en kortare eller längre period av förluster. Syftet med att minska aktiekapitalet kan också vara för att göra utdelning till aktieägarna med eller utan indragning (inlösen) av aktier.

För att en bolagsstämma skall kunna fatta beslut om en minskning av aktiekapitalet måste styrelsen eller någon annan upprätta ett fullständigt förslag till beslut. Förslaget till beslut om minskning av aktiekapital måste följa bestämmelserna i aktiebolagslagen (Se 20 kap ABL).

Om syftet med minskningen av aktiekapitalet är att dela ut likvida medel till aktieägarna så måste ett motiverat yttrande från styrelsen och ett yttrande från bolagets revisor som anger huruvida bolagsstämman skall besluta i enlighet med förslaget bifogas.

Ett motiverat yttrande skall förklara att återbetalningen till aktieägarna är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Ett förslag till minskning av aktiekapital skall hållas tillgängligt senast två veckor före den bolagsstämma som skall besluta om förslaget.

Ett privat aktiebolag kan aldrig minska aktiekapitalet till ett belopp understigande 50 000 SEK (25 000 SEK efter 1 januari 2020) och ett publikt aktiebolag kan aldrig minska aktiekapitalet till ett belopp understigande 500 000 SEK.

Om beslut gällande minskning av aktiekapital skall fattas på en extra bolagsstämma där inte årsredovisningen behandlas skall det disponibla beloppet som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring anges i förslaget.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 3 187
Ladda hem styrelsens förslag till minskning av aktiekapital »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » aktier » redovisning » revision » sammanträde » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 759)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 198)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 064)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu