Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Sammanträde | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med sammanträde. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma är en gratis mall för inbjudan till en bolagsstämma i ett aktiebolag. Aktieägare som är införda i aktieboken på dagen för en bolagsstämma har rätt att delta i denna enligt aktiebolagslagen och en kallelse till bolagsstämma skickas ut till de aktieägare som är införda i aktieboken.

Kallelse till föreningsstämma i bostadsrättsförening

Kallelse till föreningsstämma i bostadsrättsförening är en gratis mall för inbjudan till en stämma i en bostadsrättsförening. Samtliga medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att delta på en föreningsstämma och skall kallas i god tid i förväg.

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening är en gratis mall för inbjudan till en stämma i en ekonomisk förening. Samtliga medlemmar i en ekonomisk förening har rätt att delta på en föreningsstämma och skall kallas i god tid i förväg.

Namnskylt, på bord och i namnbricka

Namnskylt är en gratis mall som kan användas för att presentera sig själv med namn, titel och företag. Namnskyltar används exempelvis på kontoret, vid möten/konferenser och av säljare i butiker.

Program vid konferens, konferensprogram

Konferensprogram är en gratis mall som kan användas till att upprätta ett program för en konferens eller en dagordning för en konferens.

Protokoll vid extra bolagsstämma

Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Protokoll vid fondemission

Protokoll vid fondemission är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om fondemission som har fattats på en extra bolagsstämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Protokoll vid konstituerande stämma i bostadsrättsförening

Protokoll vid konstituerande stämma för bostadsrättsförening är en gratis mall för att upprätta ett protokoll vid den första föreningsstämman när en bostadsrättsförening bildas.

Protokoll vid konstituerande stämma i ekonomisk förening

Protokoll vid konstituerande stämma för ekonomisk förening är en gratis mall för att upprätta ett protokoll vid den första föreningsstämman när en ekonomisk förening bildas.

Protokoll vid likvidation

Protokoll vid likvidation är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om likvidation som har fattats på en extra bolagsstämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu