Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Program vid konferens, konferensprogram - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Program vid konferens, konferensprogram Konferensprogram är en gratis mall som kan användas till att upprätta ett program för en konferens eller en dagordning för en konferens.

En konferens kan bestå av möten, föredrag, sammanträden och diskussioner internt inom en organisation eller externt om även utomstående till företaget är inbjudna till konferensen. En konferens kan förläggas på verksamhetsorten, utanför verksamhets orten men inom landet eller utomlands.

En konferens skall helst vara till nytta för företaget eller för de inbjudna personerna. Ett företag som anordnar en konferens får göra skattemässiga avdrag för alla utgifter förknippade med denna konferens och dessa utgifter är skattefria för deltagarna under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

En skattemässigt avdragsgill konferens måste ha ett program eller en dagordning och konferensen måste vara till nytta för företaget. Ett konferensprogram måste dessutom omfatta minst 6 timmar per dag och 30 timmar under en vecka, under dessa timmar får inte heller inslaget av nöjen och rekreation vara alltför stort. Det spelar ingen roll om konferensen är förlagd inom landet eller utomlands.

Du kan använda den här mallen för att skapa ett konferensprogram så att ditt företag kan få göra skattemässiga avdrag för alla utgifter förknippade med en konferens.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 13 023
Ladda hem program vid konferens, konferensprogram »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » konferens » organisation » personal » sammanträde » tjänsteresa » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (96 405)
Arvskifte (76 425)
Testamente (42 412)
Bouppteckning (28 628)
Samboavtal (24 975)
Äktenskapsförord (16 921)
Anställningsavtal (16 215)
juridiskadokument.nu