Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe är en gratis mall för att bestämma sekvensen för de arbetsuppgifter som skall utföras i arbetsstället, det vill säga i vilken ordning jobben skall utföras.

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe görs inom den kortsiktiga produktionsplaneringen. Den kortsiktiga produktionsplaneringen utgår ifrån de långsiktiga och medelsiktiga planerna och innebär att schemalägga arbetsuppgifter till resurser som finns tillgängliga. Inom den kortsiktiga planeringen finns det inte möjligheter till att öka eller minska kapaciteten då denna planering och schemaläggning sker för tidsperioder från 1 dag till 3 månader.

Effektiv kortsiktig produktionsplanering är avgörande för att skapa tidsbaserade konkurrensfördelar. Effektiv kortsiktig produktionsplanering ger tillförlitliga leveranser (JIT), låga lagernivåer och högt kapacitetsutnyttjandet. Ett högre kapacitetsutnyttjande ger kortare leveranstider och tillsammans med låga lagernivåer även lägre kostnader.

Kortsiktig produktionsplanering kan innebära att fördela arbetsuppgifter till olika arbetsställen eller att arrangera arbetsuppgifter i ett arbetsställe. Den här mallen hjälper till arrangera eller ordna arbetsuppgifter i ett arbetsställe.

Schemaläggningen för ett arbetsställe kan framlänges eller baklänges. Framlänges schemaläggning innebär att schemalägga jobb så fort som det är känt att arbetsuppgifterna skall utföras. Baklänges schemaläggning innebär att man utgår ifrån datumen då arbetsuppgifterna skall vara utförda och först schemalägger de arbetsuppgifter som skall vara klara först.

Schemaläggning görs vanligtvis utefter fyra kriterier som används för att utvärdera hur bra en viss schemaläggning är:
1. Minimera färdigställandetiden, utvärderas på den totala eller genomsnittliga tid det tar att slutföra alla arbetsuppgifter.
2. Maximera kapacitetsutnyttjandet, utvärderas på andelen utnyttjad kapacitet i förhållande till praktiskt tillgänglig kapacitet.
3. Minimera lager av produkter i arbete, utvärderas på det genomsnittliga antalet jobb i systemet, färre antal jobb i systemet ger ett mindre lager av produkter i arbete.
4. Minimera kundernas väntetid, utvärderas på totalt antal eller genomsnittligt antal förseningsdagar.

Du kan använda den här mallen för att schemalägga arbetsuppgifter i ett arbetsställe och få uppgift om totala och genomsnittliga tider samt en grafisk bild i ett Gantt schema. Du kan sortera om arbetsuppgifterna och försöka hitta den optimala ordningen beroende på ditt företags strategier. Kortsiktig produktionsplanering kan även göras i ett program för material och produktionsstyrning, exempelvis ett MPS-system, ett MRP-program eller ett ERP-program.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 7 594
Ladda hem schemaläggning av jobb i ett arbetsställe »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » aktivitetsplan » excel » jobb » organisation » personal » planering » produktion » schemaläggning » tid » tidplan

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 872)
Arvskifte (83 671)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 682)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu