Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Register för finansiella tillgångar | Gratis mall

Register för finansiella tillgångar | Gratis mall

Register för finansiella tillgångar är en gratis mall som används till att föra förteckning över finansiella tillgångar i ett företag. Motivet till att använda ett register för finansiella tillgångar är att hålla data om anskaffningsvärde och att beräkna resultat enligt skattemässiga grunder.

Ett företag som köper och säljer finansiella tillgångar såsom aktier, obligationer och optioner måste hålla uppgifter om anskaffningsvärde för varje specifik finansiell tillgång i en sidordnad bokföring. När en finansiell tillgång säljs måste du veta vilket anskaffningsvärde denna tillgång har för att kunna beräkna det skattemässiga resultatet.

Beskattningsreglerna för finansiella tillgångar skiljer sig från beskattningsreglerna för rörelsens resultat även om beskattning sker i inkomstlaget näringsverksamhet, finansiella tillgångar skall beskattas enligt reglerna för inkomstslaget kapital. Finansiella tillgångar beskattas enligt likviditetsprincipen som innebär att beskattning sker när en finansiell tillgång säljs, resultatet utgörs av försäljningspris minus anskaffningsvärde.

I mallen register för finansiella tillgångar går det att ta ut följande rapporter:
- kvarvarande innehav med uppgift om anskaffningsvärde vid ett visst datum
- deklarationsunderlag
- genomsnittsberäkning för sålda objekt under året
- köptransaktioner
- försäljningstransaktioner
- objektlista

Mallen register för finansiella tillgångar är utvecklad i Microsoft Access vilket innebär att man måste ha programmet Microsoft Access för att använda mallen. Då mallen är gjord i Access är det lätt att göra egna rapporter samt att ändra i redan befintliga rapporter.

Hur använder man register för finansiella tillgångar?
1. Först skapar man ett objekt (aktieobjekt) exempelvis Ericsson B
2. När man har skapat ett objekt kan man göra anskaffningar (köp) och försäljningar för det här objektet. Det går även att registrera fondemissioner, nyemissioner, sammanläggningar och uppdelningar som anskaffningar för ett objekt.
3. När man har börjat sälja av innehav för ett objekt så kan man göra köp för det här objektet under det innevarande året. Under nästkommande år skall man skapa ett nytt objekt med samma beteckning om man vill göra anskaffningar för denna aktie. Om man inte skapar ett nytt objekt och sedan registrerar köp för det objekt som började säljas under föregående år så kommer genomsnittsberäkningen göra att det blir fel vid beräkning av resultat vid aktieaffärer.

Det går att skapa ett obegränsat antal köp och försäljningar för ett objekt fram till och med slutet av det år då den första försäljningen gjordes. När man under efterföljande år skall göra nya köp av den aktie som objektet avsåg så skall man skapa ett nytt objekt för dessa köptransaktioner. Det är dock inga problem att registrera försäljningar, fondemissioner, nyemissioner, sammanläggningar och uppdelningar för ett gammalt objekt.

Det här är vad man måste tänka på så att beräkningen av resultatet för transaktionerna blir rätt på grund av att beräkningen av anskaffningsvärde antar ett visst genomsnittspris för de anskaffade aktierna.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Aktiefinansanalys.se | 1 431
Etiketter för denna mall: » access » aktier » bokföring » deklaration » obligationer » optioner » rapporter » redovisning » register » revision
juridiskadokument.nu