Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Obligationer | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med obligationer. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Beräkna avkastningskurva

Beräkna avkastningskurva är en gratis mall för att upprätta en avkastningskurva på penningmarknaden som beskriver sambandet mellan räntesats och kvarvarande löptid.

Beräkna optimal satsning vid spel och investering enligt Kelly kriteriet

Beräkna optimal satsning vid spel och investering enligt Kelly kriteriet är en gratis mall som kan användas för att bestämma hur stor andel av kapitalet som skall satsas för att maximera den långsiktiga avkastningen på kapitalet.

Beräkna ränta på ränta

Beräkna ränta på ränta är en gratis mall för att beräkna vad en investering i kapitaltillgångar ger för slutvärde efter valt antal perioder när hänsyn till ränta på ränta effekten har tagits.

Deklarera aktier, optioner och obligationer

Deklarera aktier, optioner och obligationer är en gratis mall som används till att registrera köp och försäljningar av aktier, optioner och obligationer med mera. Om du använder den här mallen kan du löpande registrera köp- och säljtransaktioner, få fram skattemässigt resultat och deklarationsunderlag.

Register för finansiella tillgångar

Register för finansiella tillgångar är en gratis mall som används till att föra förteckning över finansiella tillgångar i ett företag. Motivet till att använda ett register för finansiella tillgångar är att hålla data om anskaffningsvärde och att beräkna resultat enligt skattemässiga grunder.

Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem

Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem är en gratis mall som visar hur man kan gå till väga för att testa en metod för att uppnå riskjusterad överavkastning på historiska data och utvärdera resultatet.

Värdering av annuitetslån

Värdering annuitetslån är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för ett annuitetslån som säljs i andra hand från den tidigare innehavaren till en ny innehavare.

Värdering av kupongobligation

Värdering kupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en kupongobligation utifrån nominellt belopp, periodvis kupong, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Värdering av nollkupongobligation

Värdering nollkupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en nollkupongsobligation utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu