Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkna ränta på ränta - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkna ränta på ränta Beräkna ränta på ränta är en gratis mall för att beräkna vad en investering i kapitaltillgångar ger för slutvärde efter valt antal perioder när hänsyn till ränta på ränta effekten har tagits.

Ränta-på-ränta effekten innebär att en kapitalplacering i räntebärande tillgångar eller tillgångar som ger annan form av avkastning växer i en snabbare takt per period än den första räntebetalningen. Den här effekten innebär att man får ränta eller avkastning även på den ränta eller avkastning som erhålls under förutsättning att denna återinvesteras. Effekten blir större ju fler gånger förräntning sker under en given tidsperiod.

Effekten begränsas av att du måste betala skatt på kapitalinkomster, kapitalskatt, vid vissa tillfällen under din placeringshorisont. Om du sparar på ett vanligt bankkonto måste du betala skatt på erhållen ränta vid slutet av varje kalenderår, bankerna lämnar kontrolluppgift på den ränta som du har fått och denna ränteinkomst förtrycks sedan på din deklaration.

Med hjälp av den här mallen för att beräkna ränta på ränta kan du få svar på hur mycket ditt kapital har växt till vid en framtida tidpunkt utifrån en given räntesats eller tillväxttakt som du anger. Du kommer märka att dina pengar kommer växa sig till stora belopp på några år. Om du placerar 1 krona under 30 år till en genomsnittlig ränta om 5 % utan hänsyn till skatt kommer denna placering växa till 4,32 kronor.

Tänk på att desto färre gånger du behöver betala kapitalskatt under placeringsperioden desto högre blir din totala avkastning och behållning efter skatt allt annat lika.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 6 755
Ladda hem beräkna ränta på ränta »
Etiketter för denna mall: » excel » kalkyl » obligationer » prognos » räkna » simulering » analys

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 532)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu