Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Värdering av nollkupongobligation | Gratis mall

Värdering nollkupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en nollkupongsobligation utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Nollkupongobligationer emitteras bland annat av Riksgälden, bostadsinstitut, företag, kommuner, landsting och banker för att tillgodose ett långsiktigt kapitalbehov. Nollkupongobligationer handlas på obligationsmarknaden och har löptider som är längre än 1 år.

Emissioner och handel med nollkupongsobligationer sköts via återförsäljare såsom banker och fondkommissionärer. Priserna på nollkupongsobligationer anges som procentuell avkastning eller enkel årsränta. Räntan på nollkupongsobligationer som emitterats av Riksgälden kallas för den riskfria räntan. Nollkupongobligationer är löpande skuldebrev och det innebär att en nollkupongobligation är ställd till innehavaren vilket gör det möjligt att köpa och sälja redan emitterade nollkupongsobligationer på obligationsmarknaden.

Nollkupongsobligationer är obligationer utan kupong som inte ger någon löpande räntebetalning. Nollkupongsobligationer säljs till det diskonterade värdet av det nominella belopp som erhålls på förfallodagen. Det likvidbelopp som skall betalas för en nollkupongobligation beror på den gällande marknadsräntan för obligationen och återstående löptid. En högre ränta allt annat lika ger ett lägre likvidbelopp och en kortare kvarvarande löptid allt annat lika ger ett högre likvidbelopp.

I den här mallen för värdering av nollkupongobligation kan du beräkna likvidbeloppet eller avräkningsbeloppet för en nollkupongobligation.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 2 745
Ladda hem värdering av nollkupongobligation »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » lån » obligationer » räkna » värdering
juridiskadokument.nu