Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Värdering | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med värdering. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Aktievärdering

Aktievärdering är en gratis mall för att göra en värdering av aktier och beräkna ett aktievärde. Ett aktievärde bygger på ett företags framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Avkastningsvärdering av företag

Avkastningsvärdering av företag eller annan verksamhet är en gratis mall för att beräkna avkastningsvärdet med hjälp av årets resultat och ett avkastningskrav.

Fastighetsvärdering av hyreshus

Fastighetsvärdering hyreshus är en gratis mall för att göra en värdering av ett hyreshus och beräkna ett fastighetsvärde. Ett fastighetsvärde bygger på en hyresfastighets framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Företagsvärdering

Företagsvärdering är en gratis mall för att göra en värdering av ett företag och beräkna ett företagsvärde. Ett företagsvärde bygger på ett företags framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs

Känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs är en gratis mall som du kan använda för att analysera och visualisera hur optionsvärdet påverkas av tiden kvar till lösen och kursförändringar i det underliggande instrumentet.

Optionsvärdering

Optionsvärdering är en gratis mall för att värdera optioner och beräkna ett optionsvärde. Optioner är derivatinstrument som hämtar eller härleder sitt värde en underliggande tillgång.

Värdering av annuitetslån

Värdering annuitetslån är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för ett annuitetslån som säljs i andra hand från den tidigare innehavaren till en ny innehavare.

Värdering av kupongobligation

Värdering kupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en kupongobligation utifrån nominellt belopp, periodvis kupong, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Värdering av nollkupongobligation

Värdering nollkupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en nollkupongsobligation utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Värdering av statsskuldväxel

Värdering statsskuldväxel är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en statsskuldväxel utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu