Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Företagsvärdering - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Företagsvärdering Företagsvärdering är en gratis mall för att göra en värdering av ett företag och beräkna ett företagsvärde. Ett företagsvärde bygger på ett företags framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Den här mallen för företagsvärdering bygger på uppskattningar och prognoser om framtida resultat. Prognosperioden i mallen sträcker sig tio år framåt i tiden och residualvärdet baseras på resultatet under år 10 dividerat med det reala avkastningskravet. Värderingsmetoden i den här mallen innebär att varje års resultat under prognosperioden diskonteras med ett nominellt avkastningskrav och att residualvärdet år 10 diskonteras med ett realt avkastningskrav. Summan av alla diskonterade resultat och det diskonterade residualvärdet plus eventuella överlikvider ger företagsvärdet. Med överlikvider menas det kapital som kan delas ut till ägarna direkt vid värderingstillfället utan att företagets resultatgeneringsförmåga påverkas.

Med diskontering menas att ett resultat som generas längre fram i tiden får ett lägre värde idag jämfört med ett resultat som genereras idag.

Arbetsboken innehåller sex (6) arbetsblad och celler med grön färg är indatafält, celler med vit färg är utdatafält och innehåller beräkningsformler. I arbetsbladet värdering får ni fram ett företagsvärde via diskontering av resultat.

För att uppskatta kostnader framåt i tiden kan man titta på historiska resultaträkningar eller på konkurrenters resultaträkningar och beräkna kostnadernas andel av nettoomsättningen. Dessa procentsatser kan sedan användas vid uppskattning av kostnader framåt i tiden beroende på nettoomsättningens storlek.

Du kan använda den här mallen för företagsvärdering när du skall köpa eller sälja ett företag.

Uppdaterad: 2022-11-21 | Skapad av Mallar.biz | 19 703
Ladda hem företagsvärdering »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » excel » kalkyl » räkna » värdering » överlåtelse

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 759)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 198)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 063)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu