Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Avkastningsvärdering av företag - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Avkastningsvärdering av företag Avkastningsvärdering av företag eller annan verksamhet är en gratis mall för att beräkna avkastningsvärdet med hjälp av årets resultat och ett avkastningskrav.

Du som avser att köpa eller sälja ett företag eller en annan verksamhet behöver uppskatta värdet på företaget eller verksamheten som underlag för den köpeskilling som skall avtalas för affären. En avkastningsvärdering är en enkel och rättvis metod för att uppskatta värdet på ett företag eller en annan verksamhet.

Den som vill sälja ett företag eller en annan verksamhet vill normalt sätta försäljningspriset på en nivå som innebär att köpeskillingen kan användas till en ny investering med samma riskjusterade avkastning den utbjudna verksamheten.

Den som vill köpa ett företag eller en annan verksamhet vill inte betala mer för en verksamhet än att den riskjusterade avkastningen på investeringen är minst lika bra som andra alternativa investeringsalternativ.

Med denna mall för avkastningsvärdering av företag kan säljaren beräkna det lägsta försäljningspris som han är villig att sälja för och köparen kan beräkna det högsta försäljningspris som han är villig att köpa för. Säljaren har dock normalt ett informationsövertag jämfört med köparen och köparen som betalar för framtida vinster kommer därför normalt ha ett högre avkastningskrav jämfört med säljaren på grund av skilda uppfattningar om risk.

Den här mallen för avkastningskrav är uppbyggd som en resultaträkning där intäkter och kostnader avseende ett räkenskapsår anges. Säljaren och köparen bör tänka på att ta hänsyn till eget oavlönat arbete i personalkostnaden då det oavlönade arbete som krävs för att driva verksamheten inte utgör en vinst som ger avkastning på en investering.

Avkastningsvärdet i mallen beräknas genom att årets resultat divideras med avkastningskravet. Avkastningskravet skall vara ett realt avkastningskrav som inte inkluderar någon inflationskomponent och avkastningskravet kan frivilligt justeras för oändlig real vinsttillväxt men vinsttillväxten borde normalt antas vara noll.

Avkastningskravet behöver inte justeras för bolagsskatt eftersom hänsyn till bolagsskatt tas i resultaträkningen. Alla företagsformer behandlas som aktiebolag vid värderingen och därför beräknas bolagsskatten (22 % år 2017) enligt samma principer som gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Hänsyn till eget oavlönat arbete i exempelvis enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag tas i posten personalkostnader i resultaträkningen.

Uppdaterad: 2022-11-18 | Skapad av Mallar.biz | 11 585
Ladda hem avkastningsvärdering av företag »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » aktier » beslutsunderlag » excel » kalkyl » räkna » värdering

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 758)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 193)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 061)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu