Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Aktievärdering - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Aktievärdering Aktievärdering är en gratis mall för att göra en värdering av aktier och beräkna ett aktievärde. Ett aktievärde bygger på ett företags framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Den här mallen för aktievärdering bygger på uppskattningar och prognoser om framtida resultat. Prognosperioden i mallen sträcker sig tio år framåt i tiden och residualvärdet baseras på resultatet under år 10 dividerat med det reala avkastningskravet. Värderingsmetoden i den här mallen innebär att varje års resultat under prognosperioden diskonteras med ett nominellt avkastningskrav och att residualvärdet år 10 diskonteras med ett realt avkastningskrav. Summan av alla diskonterade resultat och det diskonterade residualvärdet plus eventuella överlikvider ger företagsvärdet. Med överlikvider menas det kapital som kan delas ut till ägarna direkt vid värderingstillfället utan att företagets resultatgeneringsförmåga påverkas.

Med diskontering menas att ett resultat som generas längre fram i tiden får ett lägre värde idag jämfört med ett resultat som genereras idag.

Arbetsboken innehåller sex (6) arbetsblad och celler med grön färg är indatafält, celler med vit färg är utdatafält och innehåller beräkningsformler. I arbetsbladet värdering får ni fram ett aktievärde via diskontering av resultat.

För att uppskatta kostnader framåt i tiden kan man titta på historiska resultaträkningar eller på konkurrenters resultaträkningar och beräkna kostnadernas andel av nettoomsättningen. Dessa procentsatser kan sedan användas vid uppskattning av kostnader framåt i tiden beroende på nettoomsättningens storlek.

Du kan använda den här mallen för aktievärdering när du skall köpa eller sälja aktier.

Uppdaterad: 2022-11-18 | Skapad av Mallar.biz | 8 456
Ladda hem aktievärdering »
Etiketter för denna mall: » aktier » beslutsunderlag » excel » kalkyl » räkna » värdering

Utvalda mallar

Gåvobrev (101 606)
Arvskifte (79 669)
Testamente (45 243)
Bouppteckning (31 223)
Samboavtal (28 396)
Äktenskapsförord (18 861)
Anställningsavtal (17 850)
juridiskadokument.nu