Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs Känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs är en gratis mall som du kan använda för att analysera och visualisera hur optionsvärdet påverkas av tiden kvar till lösen och kursförändringar i det underliggande instrumentet.

Optionspriset består av tidsvärde och realvärde, realvärdet utgörs av skillnaden mellan kursen på det underliggande instrumentet och lösenpriset medan tidsvärdet utgör skillnaden mellan optionspriset och realvärdet per option. Realvärdet för en option kan aldrig vara negativt utan är som lägst noll.

Den som köper en köpoption eller en säljoption får betala ett optionspris till den som säljer eller utfärdar en sådan option och detta optionspris påverkas därefter av den volatilitet som förväntas (implicit volatilitet), räntan, den tid som åtgår och kursförändringar i det underliggande instrumentet.

Tidsvärdet för en option kommer successivt att minska för att slutligen nå 0 på lösendagen och den som köper en option har därför alltid tiden emot sig. Den förväntade volatiliteten har ett positivt samband med optionspriset innebärande att en högre förväntad volatilitet leder till ett högre optionspris allt annat lika. En köpoption ökar i värde om kursen i det underliggande instrumentet stiger och en säljoption ökar i värde om kursen i det underliggande instrumentet sjunker.

I den här mallen för känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs används Black & Scholes formel för att beräkna optionsvärdet beroende av tid kvar till lösen respektive kurs på det underliggande instrumentet. En känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs kan vara bra att göra för att se hur optionspriset påverkas av tid och kurs om man köper eller blankar (utfärdar) optioner.

Uppdaterad: 2022-11-18 | Skapad av Mallar.biz | 2 231
Ladda hem känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » excel » optioner » räkna » simulering » värdering » analys

Utvalda mallar

Gåvobrev (95 297)
Arvskifte (75 551)
Testamente (41 715)
Bouppteckning (28 091)
Samboavtal (24 301)
Äktenskapsförord (16 477)
Anställningsavtal (15 795)
juridiskadokument.nu