Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Värdering av statsskuldväxel - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Värdering av statsskuldväxel Värdering statsskuldväxel är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en statsskuldväxel utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Statsskuldväxlar emitteras av Riksgälden för att tillgodose statens kapitalbehov. Statsskuldväxlar handlas på penningmarknaden och finns i nominella belopp ner till 1 MSEK. Statsskuldväxlar emitteras i löptider på 90 dagar och upp till 360 dagar.

Banker och fondkommissionärer är auktoriserade återförsäljare av statsskuldväxlar vilket innebär att de får köpa statsskuldväxlar från riksgälden och sedan sälja vidare dessa till andra aktörer. Auktoriserade återförsäljare av statsskuldväxlar skall hålla upp en marknad för dessa instrument och är skyldiga att lämna uppgifter om köpräntor och säljräntor. Riksbanken får också köpa emitterade statsskuldväxlar från Riksgälden.

Räntan på en statsskuldväxel benämns som den riskfria räntan då motparten för ett sådant här löpande skuldebrev är staten. Statsskuldväxlar är löpande skuldebrev och det innebär att en statsskuldväxel är ställd till innehavaren vilket gör det möjligt att köpa och sälja redan emitterade statsskuldväxlar på penningmarknaden.

Statsskuldväxlar har god likviditet då det är omfattande handel i dessa instrument och detta ger stabila och kända priser. Priserna för statsskuldväxlar anges som procentuell avkastning per år eller enkel årsränta.

Statsskuldväxlar är diskonteringsinstrument och ger därför ingen löpande räntebetalning utan dessa instrument säljs till ett lägre pris jämfört med det nominella belopp som erhålls på förfallodagen. Statsskuldväxlar säljs till det diskonterade värdet av det nominella belopp som erhålls på förfallodagen. Det likvidbelopp som skall betalas för en statsskuldväxel beror på den gällande marknadsräntan för statsskuldväxeln och återstående löptid. En högre ränta allt annat lika ger ett lägre likvidbelopp och en kortare kvarvarande löptid allt annat lika ger ett högre likvidbelopp.

I den här mallen för värdering av statsskuldväxel kan du beräkna likvidbeloppet eller avräkningsbeloppet för en statsskuldväxel. Den värdering som görs i denna mall utgår från den rekommendation eller princip för beräkning av avräkningsbelopp för statsskuldväxlar som Riksgälden har utfärdat.

Uppdaterad: 2022-11-21 | Skapad av Mallar.biz | 2 349
Ladda hem värdering av statsskuldväxel »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » lån » räkna » värdering

Utvalda mallar

Gåvobrev (101 605)
Arvskifte (79 669)
Testamente (45 243)
Bouppteckning (31 223)
Samboavtal (28 394)
Äktenskapsförord (18 861)
Anställningsavtal (17 850)
juridiskadokument.nu