Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Resursbokning på timmar | Gratis mall

Resursbokning på timmar | Gratis mall Resursbokning timmar är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid åt olika externa eller interna kunder när det gäller olika resurser i företaget. Med resurser menas här tillgångar i företaget som inte förbrukas vid användning och som kan användas och utnyttjas under viss tid.

I den här mallen för resursbokning är varje dag indelad i pass om 1 timme och i mallen inbegrips totalt 31 dagar. Med den här mallen får du total överblick över vem som har bokat en resurs och hur länge resursen har reserverats för denna person.

Den här mallen för resursbokning kan även vara under lag för den tid som skall faktureras respektive kund, om resurser har bokats är det lätt att se vem som utnyttjat resursen och hur länge resursen tagits i anspråk.

Du kan använda den här mallen för att tilldela resurser till personer som behöver utnyttja dessa resurser under viss tid. Om ditt företag har många resurser och många bokningar kan det vara idé att använda ett bokningsprogram eller bokningssystem för resursbokningen.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 2 242
Etiketter för denna mall: » bokning » excel » fakturering » personal » planering » produktion » rapporter » schemaläggning » tid » tidplan
juridiskadokument.nu