Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Utvärdering av processorienterad layout | Gratis mall

Utvärdering av processorienterad layout | Gratis mall

Process layout är en gratis mall för att beräkna kostnaden för olika arrangemang av avdelningar i olika rum. Den här mallen kan användas för att utvärdera olika placeringar av avdelningar i olika rum för att komma fram till en rimlig kostnad beroende på hur många förflyttningar som görs mellan avdelningarna och avståndet mellan rummen.

Den här mallen för process layout kan användas för att skapa en processorienterad layout i en byggnad där differentierade varor tillverkas eller där differentierade tjänster utförs. Differentierade produkter är produkter som görs i låg volym och med stor variation. Detta innebär att olika varor tillverkas och eller olika tjänster utförs i olika sekvenser i byggnaden, det vill säga varor tillverkas och tjänster utförs i olika serier av avdelningar från fall till fall.

En processorienterad layout används för att få stor flexibilitet i tillverkningsprocessen eller tjänsteprocesson. Ett exempel på där en processorienterad layout med fördel kan används är i ett sjukhus eller en klinik där varje patient har olika behov.

När du använder den här mallen så börjar du med att identifiera avdelningarna och sedan anger du hur många förflyttningar som sker mellan avdelningarna under en tidsperiod. Därefter anger du avståndet mellan olika rum, det behöver inte vara exakta avstånd i meter utan kan sättas som 1 för rum som ligger i direkt anslutning till varandra lodrätt, horisontellt eller diagonalt och som 2 för rum som inte ligger i direkt anslutning till varandra. Den här mallen är uppbyggd för 6 avdelningar och 6 rum.

När modellen är upprättad så skall varje avdelning tilldelas ett rum vilket görs i det gula markerade området. Den totala kostnaden för layouten bestäms som produktsumman av antal förflyttningar mellan avdelningar och distansen mellan rummen. Du kan ändra arrangeringen av avdelningar i rum för att försöka hitta en tillfredställande lösning. Du skall söka efter det arrangemang som ger den lägsta kostnaden.

Du kan använda den här mallen för att skapa och utvärdera en processorienterad layout för att välja en tillfredställande lösning med avseende på total kostnad.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 825
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » analys » beslutsunderlag » excel » processtyrning » produktion » räkna » simulering » statistik
juridiskadokument.nu