Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Besked om uppsägning på grund av arbetsbrist - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Besked om uppsägning på grund av arbetsbrist Besked om uppsägning av personal på grund av arbetsbrist är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt uppsägningsbesked till anställd personal när det inte finns tillräckligt med arbete att utföra. En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad och skriftlig, saklig grund är arbetsbrist eller av personliga skäl.

I uppsägningsbeskedet till en anställd skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren bör iakttaga om denne vill ogiltigförklara eller kräva skadestånd med anledning av uppsägningen. I ett besked om uppsägning på grund av arbetsbrist skall även anges huruvida den anställde har företrädesrätt till återanställning eller inte och om arbetstagaren måste göra en anmälan till arbetsgivaren för att företrädesrätten skall gälla.

En arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning om denne har arbetat hos arbetsgivaren i minst 12 månader under de senaste tre åren.

Arbetsgivaren är på arbetstagarens begäran skyldig att ge den anställde en skriftlig motivering till uppsägningen.

Ett besked om uppsägning på grund av arbetsbrist skall lämnas till den anställde personligen men kan om det inte är möjligt att göra detta skickas i rekommenderat brev till den anställdes senast kända adress.

Om en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen innan förändringar i verksamheten vidtas som kan leda till uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetstagare behöver inte varslas innan uppsägning när denna sker på grund av arbetsbrist.

När uppsägning på grund av arbetsbrist skall göras måste turordningsreglerna enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) följas. Uppsägningstiden vid uppsägning på grund av arbetsbrist är enligt LAS minst en månad men kan vara längre beroende på hur länge arbetstagaren har arbetet hos arbetsgivaren, arbetstagaren kan dock välja en uppsägningstid om en månad om denne vill.

Du kan använda den här mallen för att skapa ett besked om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 21 222
Ladda hem besked om uppsägning på grund av arbetsbrist »
Etiketter för denna mall: » anställning » jobb » organisation » personal » rättegång » tvist » uppsägning » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (94 655)
Arvskifte (75 125)
Testamente (41 404)
Bouppteckning (27 767)
Samboavtal (23 886)
Äktenskapsförord (16 244)
Anställningsavtal (15 557)
juridiskadokument.nu