Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Tilldela jobb till arbetsställen - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Tilldela jobb till arbetsställen Tilldela jobb till arbetsställen är en gratis mall för kortsiktig produktionsplanering som kan användas till att fördela jobb eller uppgifter till arbetsställen, arbetsplanering för att uppnå den minsta totalkostnaden.

Fördelning av specifika jobb eller uppgifter till personal, material och maskiner görs inom den kortsiktiga produktionsplaneringen. Den kortsiktiga produktionsplaneringen utgår ifrån de långsiktiga och medelsiktiga planerna och innebär att schemalägga arbetsuppgifter till resurser som finns tillgängliga. Inom den kortsiktiga planeringen finns det inte möjligheter till att öka eller minska kapaciteten då denna planering och schemaläggning sker för tidsperioder från 1 dag till 3 månader.

Effektiv kortsiktig produktionsplanering är avgörande för att skapa tidsbaserade konkurrensfördelar. Effektiv kortsiktig produktionsplanering ger tillförlitliga leveranser (JIT), låga lagernivåer och högt kapacitetsutnyttjandet. Ett högre kapacitetsutnyttjande ger kortare leveranstider och tillsammans med låga lagernivåer även lägre kostnader.

Kortsiktig produktionsplanering kan innebära att fördela arbetsuppgifter till olika arbetsställen eller att arrangera arbetsuppgifter i ett arbetsställe. Den här mallen hjälper till att fördela arbetsuppgifter till olika arbetsställen.

Den tilldelningsmetod som används i den här mallen är en modell för linjär programmering som syftar till att minimera den totala kostnaden för alla jobb eller den totala tiden för alla uppgifter. Du matar in kostnader eller tid i en tabell över arbetsuppgifter och arbetsställen och använder sedan problemlösaren i Excel för att hitta den optimala lösningen som minimerar totalkostnaden eller totaltiden.

Du kan använda den här mallen för att tilldela jobb eller arbetsuppgifter till arbetsställen med hjälp av linjär programmering för att hitta den optimala fördelningen med avseende på kostnader eller tid. Kortsiktig produktionsplanering kan även göras i ett program för material och produktionsstyrning, exempelvis ett MPS-system, ett MRP-program eller ett ERP-program.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 3 514
Ladda hem tilldela jobb till arbetsställen »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » bokning » excel » organisation » personal » planering » produktion » linjär programmering » schemaläggning » tid » tidplan

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu