Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Stadgar i bostadsrättsförening - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Stadgar i bostadsrättsförening Stadgar för bostadsrättsförening är en gratis mall för att upprätta de grundläggande bestämmelser som skall gälla i en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening måste ha minst 3 medlemmar, styrelse, revisor och ha antagit stadgar.

En bostadsrättsförening bildas vid en konstituerande stämma då dess stadgar antas av medlemmarna i föreningen. En bostadsrättsförening måste registreras inom sex månader efter att beslut om dess bildande har fattats.

Stadgar i bostadsrättsförening är ett styrdokument för en bostadsrättsförening som innehåller bestämmelser om föreningens firma (namn), ändamål och verksamhet, säte, upplåtelseavgift, ordinarie stämma, styrelse och revisor med mera. Det som måste ingå i stadgarna i en bostadsrättsförening står att finna i kapitel 9 i bostadsrättslagen, Bostadsrättslag (1991:614), enligt nedan:

Innehållet i föreningens stadgar
5 § Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om
1. föreningens företagsnamn,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,
4. huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut,
5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse,
6. för det fall rätten att bestämma ersättning för en bostadsrätt vid överlåtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen,
7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus,
8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,
9. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
10. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
11. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
12. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
13. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses. Lag (2018:1665).


Du kan använda den här mallen för att upprätta stadgar för din bostadsrättsförening enligt de krav som ställs i bostadsrättslagen.

Uppdaterad: 2022-11-18 | Skapad av Bolagsverket | 4 394
Ladda hem stadgar i bostadsrättsförening »
Etiketter för denna mall: » bolagsbildning » förening » redovisning » revision » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 960)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 889)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 998)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu