Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Förening | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med förening. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Bokningslista

Det här är en gratis mall för en bokningslista (tvättlista, kiosklista, körlista etc.). Den här mallen kan användas för att boka in personer på särskilda uppgifter såsom tvättning, kioskverksamhet eller körning.

Festmeny på fyra sidor med deltagarlista och låttext

Festmeny på fyra sidor med deltagarlista och låttext är en gratis mall som kan användas på en fest för att upplysa om menyn, deltagarna på festen och texten för den sång som skall sjungas på festen.

Fullmakt

Fullmakt är en gratis mall för att skriftligen befullmäktiga en eller flera personer att i ett namn eller ett företagsnamn vidta handlingar och sluta avtal för ett visst ändamål.

Gå ut ur Hyresgästföreningen

Anmälan om utträde ur Hyresgästföreningen är en gratis mall som du kan använda när du tillammans med eventuell annan person i hushållet vill gå ut ur Hyresgästföreningen.

Kallelse till föreningsstämma i bostadsrättsförening

Kallelse till föreningsstämma i bostadsrättsförening är en gratis mall för inbjudan till en stämma i en bostadsrättsförening. Samtliga medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att delta på en föreningsstämma och skall kallas i god tid i förväg.

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening är en gratis mall för inbjudan till en stämma i en ekonomisk förening. Samtliga medlemmar i en ekonomisk förening har rätt att delta på en föreningsstämma och skall kallas i god tid i förväg.

Kassaintyg

Kassaintyg är en gratis mall som kan användas för att intyga att kassainventeringen har gjorts på ett riktigt sätt och att kassasaldot är korrekt angivet per bokslutsdatum.

Medlemskort

Medlemskort är en gratis mall som du använda för att skriva ut kort som intygar medlemskap i föreningen.

Protokoll vid konstituerande stämma i bostadsrättsförening

Protokoll vid konstituerande stämma för bostadsrättsförening är en gratis mall för att upprätta ett protokoll vid den första föreningsstämman när en bostadsrättsförening bildas.

Protokoll vid konstituerande stämma i ekonomisk förening

Protokoll vid konstituerande stämma för ekonomisk förening är en gratis mall för att upprätta ett protokoll vid den första föreningsstämman när en ekonomisk förening bildas.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu