Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Resultatanalys - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Resultatanalys Resultatanalys är en gratis mall för att göra en nollpunktsanalys eller ”Break even analys” för produkter eller projekt. Det här innebär att fastställa den volym och omsättning som krävs för att uppnå nollresultat eller nå ”Break even”.

En resultatanalys för en produkt eller ett projekt kan vara bra att göra på planeringsstadiet innan produktion eller arbete påbörjas. En resultatanalys kan utgöra underlag för prissättningsbeslut eller utgöra underlag för en lönsamhetsbedömning av en produkt eller ett projekt.

I en ”Break even analys” används kostnadsbegreppen rörliga och fasta kostnader. Rörliga kostnader är kostnader som påverkas av volymen och fasta kostnader är kostnader som är oberoende av volymen. I nollpunktsanalys upprättas ett resultatdiagram som visar totala intäkter och totala kostnader. Nollpunkten i ett resultatdiagram är den volym och den omsättning som krävs för att de totala intäkterna skall vara lika stora som de totala kostnaderna och vid denna punkt är resultatet noll. Omsättningen och volymen i nollpunkten kallas för nollpunktsomsättning respektive nollpunktsvolym.

I en resultatanalys kan du avgöra om den volym och omsättning som krävs för en produkt eller ett projekt är rimlig och möjlig att uppnå. Om det inte är rimligt eller möjligt sälja mer än nollpunktsvolymen eller nollpunktsomsättningen så är det meningslöst att påbörja produktion eller arbete för produkten eller projektet.

Du kan använda den här mallen för att göra en resultatanalys och beräkna nollpunktsvolym och nollpunktsomsättning samt upprätta ett resultatdiagram.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 11 880
Ladda hem resultatanalys »
Etiketter för denna mall: » ekonomistyrning » excel » försäljning » kalkyl » planering » produktion » produktutveckling » räkna » simulering » styrning » analys

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 872)
Arvskifte (83 676)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 683)
Äktenskapsförord (20 884)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu