Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Personalrutin, intern kontroll för personalcykeln - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Personalrutin, intern kontroll för personalcykeln Personalrutin är en gratis mall som beskriver interna rutiner för intern kontroll i personalcykeln. I denna mall beskrivs stegen i processen för administration av personal och löner och de arbetsuppgifter som bör utföras för att uppnå en tillfredsställande intern kontroll för personalcykeln.

I personalcykeln ingår moment såsom att identifiera att anställa personal, uppdatera anställningsregistret, godkänna tids- och närvarodata, förbereda löneutbetalning, betala ut löner och redovisa samt betala preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter.

I en sådan här personalprocess vill företaget uppnå en hög produktivitet och effektivitet för att kunna prestera ett bra resultat och göra aktieägarna nöjda. Det finns dock hot såsom brister i arbetsutförande och kriminella handlingar som kan göra personalrutinen ineffektiv och mindre produktiv.

För att kunna skapa en produktiv och effektiv personalrutin krävs rutiner och kontroller för arbetet i personalcykeln så att hoten kan undvikas och målen uppnås. En beskrivning för en personalrutin skall beskriva vilka uppgifter som skall utföras, hur dessa skall utföras och vilka kontroller som skall göras.

Du kan använda den här mallen för personalrutin för att skapa en bra intern kontroll i er personalcykel.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 2 537
Ladda hem personalcykel »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » intern kontroll » organisation » personal » redovisning » revision

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 871)
Arvskifte (83 671)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 681)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu